Những kết quả qua 5 năm lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Chi bộ Đồn Biên phòng Phước Dinh

Đồn Biên phòng (BP) Phước Dinh có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh khu vực biên giới biển (KVBGB) trên phạm vi hành chính 2 xã An Hải (Ninh Phước) và Phước Dinh (Thuận Nam). Nhiệm kỳ 2015-2020, đơn vị đã thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nghị quyết của các cấp và của chi bộ.

Xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt

Trong 5 năm qua, Chi bộ Đồn BP Phước Dinh đã tập trung xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh (TSVM) về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Cấp ủy-chỉ huy Đồn luôn bám sát các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên và tình hình thực tế để xây dựng nghị quyết và triển khai thực hiện nghiêm túc đến toàn thể cán bộ (CB), đảng viên (ĐV) và chiến sĩ (CS) trong đơn vị. Đồng thời thực hiện tốt các chế độ, nền nếp sinh hoạt Đảng; đổi mới phương pháp sinh hoạt cấp ủy, chi bộ gắn với chế độ tự phê bình và phê bình, đặc biệt là trong xây dựng và thực hiện nghị quyết. Tăng cường công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đội ngũ ĐV, kết hợp chặt chẽ quản lý ĐV ở nơi làm việc và nơi cư trú; làm tốt công tác phát triển Đảng, đánh giá chất lượng tổ chức Đảng và ĐV hằng năm.

Đồn Biên phòng Phước Dinh trao học bổng hàng tháng cho học sinh nghèo được đơn vị nhận đỡ đầu.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, chi bộ đã kết nạp 11 ĐV mới; có 15 quần chúng học lớp nhận thức về Đảng và 5 đồng chí tham gia lớp bồi dưỡng lý luận cho ĐV mới. Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cấp ủy chi bộ Đồn luôn chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung, dân chủ, chú trọng việc tự phê bình và phê bình, kiên quyết đấu tranh với những quan điểm sai trái, giữ vững trận địa tư tưởng, sự đoàn kết thống nhất trong chi bộ và toàn đơn vị. Nhờ đó, ý thức chấp hành đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong CB, ĐV được nâng lên, thể hiện rõ trong sự chuyển biến về đạo đức, lối sống, tư tưởng, phong cách của mỗi ĐV. Bên cạnh đó, chi bộ cũng từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát với kết quả từ năm 2015 đến nay, đã tiến hành kiểm tra được 18 lượt, giám sát 24 lượt ĐV việc chấp hành nguyên tắc, chế độ nền nếp sinh hoạt Đảng, chấp hành các chỉ thị, nghị quyết, Điều lệ Đảng. Qua kiểm tra không có trường hợp vi phạm đến mức phải xử lý.

Giữ vững chủ quyền, an ninh khu vực biên giới biển

Đóng quân trên địa bàn trải rộng với dân số trên 32 nghìn nhân khẩu, Đồn BP Phước Dinh chính là chỗ dựa vững chắc cho bà con ngư dân “vươn khơi, bám biển” và yên tâm phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH). Để tạo niềm tin cho nhân dân, cấp ủy-chỉ huy Đồn thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác nắm chắc tình hình toàn diện địa bàn, chủ động tham mưu cho cấp trên, các ngành và địa phương xử lý, giải quyết kịp thời, chặt chẽ, đúng pháp luật các vụ việc xảy ra, góp phần giữ vững ổn định ANCT-TTATXH. Theo đó, CB, CS đơn vị được quán triệt thực hiện tốt quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng-an ninh và đối ngoại, nhiệm vụ công tác BP nhằm tham mưu kịp thời và hiệu quả giúp Huyện ủy, UBND 2 huyện và các xã trên địa bàn về xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Tổ chức huấn luyện, tham gia diễn tập phương án tác chiến bảo vệ biên giới, bảo vệ đồn, tác chiến khu vực phòng thủ; sẵn sàng chiến đấu, xử lý các tình huống không để bị động, bất ngờ. Nâng cao hiệu quả phối hợp, hiệp đồng trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Phối hợp với lực lượng vũ trang địa phương tham mưu xây dựng khu vực phòng thủ huyện Thuận Nam và Ninh Phước và 2 xã Phước Dinh, An Hải vững mạnh. Phát hiện, đấu tranh có hiệu quả với các vụ việc, với các loại tội phạm xảy ra trên KVBGB , nhất là tội phạm về ma túy, buôn lậu, sử dụng trái phép vật liệu nổ… Nổi bật như, đơn vị đã vận động thành lập 12 tổ tự quản về ANTT và 8 tổ đoàn kết khai thác hải sản trên biển; phối hợp tuyên truyền về biên giới, biển đảo và phổ biến pháp luật được 459 buổi với hơn 4.100 lượt người dân tham gia ; tuần tra trên bờ với 8.132 lượt CB, CS tham gia; tiến hành đăng ký kiểm chứng 5.107 lượt phương tiện/ 29.337 lượt lao động…Song song với nhiệm vụ chính trị trung tâm, Đồn BP Phước Dinh còn để lại dấu ấn tốt đẹp về người chiến sĩ quân hàm xanh trong lòng người dân vùng biển khi tích cực tham gia các chương trình phối hợp phát triển KT-XH và giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; triển khai thực hiện các chương trình “Con nuôi đồn biên phòng”, “Nâng bước em tới trường”, “Bò giống cho người nghèo nơi biên giới”, công tác đền ơn đáp nghĩa, chính sách hậu phương quân đội…

Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Bí thư chi bộ, Chính trị viên Đồn BP Phước Dinh cho biết: Những năm tới, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới đặt ra yêu cầu ngày càng cao hơn, đòi hỏi mỗi CB, CS BP cần phải nỗ lực, khắc phục khó khăn, phấn đấu rèn luyện về mọi mặt để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển của Tổ quốc. Theo đó, nhiệm vụ đặt ra cho cấp ủy-chỉ huy Đồn BP Phước Dinh là tiếp tục quán triệt, triển khai các Nghị quyết, chỉ thị của Trung ương về xây dựng Đảng; nhất là thực hiện các nhóm giải pháp về xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các cuộc vận động, phong trào thi đua Quyết thắng của Quân đội nhằm xây dựng chi bộ TSVM gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Đổi mới và triển khai toàn diện, đồng bộ các biện pháp công tác BP; không ngừng nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, và hiệu quả đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, góp phần giữ vững ANCT-TTATXH trên địa bàn; phối hợp triển khai các chương trình phát triển KT-XH, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, củng cố quốc phòng-an ninh; xây dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó với đảng ủy, chính quyền và nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.