Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác phụ nữ năm 2020

Ngày 18-5, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác phụ nữ năm 2020 cho 120 học viên là cán bộ hội từ tỉnh đến cơ sở.

Trong thời gian 3 ngày, các học viên được học tập, bồi dưỡng các nội dung: Thông tin tình hình thời sự; tập huấn cách viết tin, bài tuyên truyền về hoạt động hội, gương điển hình tiên tiến và kỹ năng chụp ảnh; hướng dẫn quy trình giám sát của hội các cấp; hướng dẫn quản lý các loại hình tiết kiệm tại cơ sở và xây dựng quy chế chi tiêu phí ủy thác Ngân hàng Chính sách xã hội; kỹ năng sinh hoạt hội viên.

Các đại biểu và học viên dự khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác phụ nữ năm 2020.

Lớp bồi dưỡng được tổ chức nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp, từ đó vận dụng hiệu quả vào thực tiễn công tác, xây dựng và phát triển tổ chức hội ngày càng vững mạnh.