Ninh Thuận: Công bố cấp độ rủi ro thiên tai do hạn hán trên địa bàn tỉnh

Ngày 15-5, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận đã ban hành quyết định số 701/QĐ-UBND về việc công bố cấp độ rủi ro thiên tai do hạn hán trên địa bàn tỉnh. Theo đó toàn tỉnh là cấp độ 3, trong đó: Huyện Thuận Nam, Thuận Bắc cấp độ 4 toàn huyện. Huyện Ninh Hải: Cấp độ 3 toàn huyện; 3 xã (Vĩnh Hải, Thanh Hải, Nhơn Hải) cấp độ 4. Huyện Bác Ái cấp độ 3 toàn huyện. Huyện Ninh Sơn cấp độ 2 toàn huyện; xã Quảng Sơn cấp độ 3, 2 xã (Hòa Sơn, Ma Nới) cấp độ 4. Huyện Ninh Phước: 2 thôn (Hậu Sanh và La Chữ, xã Phước Hữu); khu phố 6, thị trấn Phước Dân cấp độ 4.

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh giao các sở, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan căn cứ cấp độ rủi ro thiên tai do hạn hán trên địa bàn tỉnh khẩn trương triển khai các biện pháp cấp bách ứng phó, khắc phục thiệt hại do hạn hán gây ra đảm bảo kịp thời, hiệu quả, đúng quy định.
  

 

tin đã đưa