Phấn đấu đến năm 2030 giảm thiểu 75% rác thải nhựa trên biển

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch hành động quản lý rác thải nhựa đại dương trên địa bàn tỉnh đến năm 2030.

Theo đó, mục tiêu đến năm 2025 tỉnh sẽ giảm thiểu 50% rác thải nhựa, thu gom 50% ngư cụ khai thác thủy sản bị mất hoặc vứt bỏ; 80% các khu, điểm du lịch, cơ sở sản xuất kinh doanh lưu trú du lịch và dịch vụ khác ven biển không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ni lông khó phân hủy; bảo đảm ít nhất 1 năm 2 lần phát động tổ chức chiến dịch thu gom, làm sạch các bãi tắm biển trên toàn tỉnh; Khu bảo tồn biển - Vườn quốc gia Núi Chúa không còn rác thải nhựa

Một góc du lịch biển Cà Ná (Thuận Nam) tương đối sạch sẽ, ít rác thải nhựa. Văn Nỷ.

Đến năm 2030, sẽ giảm 75% rác thải nhựa, thu gom 100% ngư cụ bị mất hoặc vứt bỏ; 100% các khu, điểm du lịch không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ni lông khó phân hủy...