Chi trả cho 4 nhóm đối tượng theo Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ

Thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, đến nay tỉnh ta đã tiến hành chi trả cho 4 nhóm đối tượng gồm: Người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội.

Theo danh sách được UBND tỉnh phê duyệt, tổng số các đối tượng được đề nghị hỗ trợ thuộc các nhóm đối tượng trên là 119.573 người, với tổng kinh phí trên 105,747 tỷ đồng (hỗ trợ 3 tháng). Trong đó, Người có công với cách mạng là 2.907 người, kinh phí hỗ trợ trên 4,360 tỷ đồng; đối tượng bảo trợ xã hội: 18.517 người, kinh phí hỗ trợ trên 27,775 tỷ đồng; người thuộc hộ nghèo: 43.802 người, kinh phí hỗ trợ trên 32,851 tỷ đồng; người thuộc hộ cận nghèo: 54.347 người, kinh phí hỗ trợ trên 40,760 tỷ đồng.

Từ ngày 29-4 đến hết ngày 2-5 các địa phương đã tiến hành chi trả được cho 96.378 đối tượng, với kinh phí 85,646 tỷ đồng, đạt 81%. Trong đó các huyện, thành phố cơ bản đã chi hỗ trợ đạt 100%. Riêng huyện Ninh Phước chỉ thực hiện chi trả được 1/9 xã, thị trấn do không rút được kinh phí để chi trả, đạt tỷ lệ 3%. Việc chi hỗ trợ kinh phí đảm bảo đến tận tay các đối tượng được thụ hưởng. Trong quá trình chi trả có sự tham gia giám sát của các ban ngành, Mặt trận và các tổ chức, đoàn thể. Trong đó, Bưu điện thực hiện chi trả cho 100% đối tượng bảo trợ xã hội và người có công của 3 huyện (Ninh Sơn, Bác Ái và Ninh Phước); các huyện, thành phố còn lại giao cho UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện chi trả cho 100% hộ nghèo, cận nghèo và người có công của địa phương. Ông Hà Anh Quang, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội cho biết: Sau khi được phê duyệt, UBND các huyện, thành phố đã chỉ đạo các ban ngành liên quan và chính quyền địa phương tập trung chi hỗ trợ cho các đối tượng tại UBND các xã, phường, thị trấn, tại khu phố và tại nhà. Mặc dù thời điểm triển khai là vào dịp nghỉ Lễ 30-4, 1-5 và vào ngày nghỉ cuối tuần nhưng với tinh thần, trách nhiệm cao, tích cực, nhanh chóng, tiền hỗ trợ đã kịp thời đến tay người dân gặp khó khăn trong dịp nghỉ lễ theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện chi trả vẫn còn tồn tại ở huyện Ninh Phước, đến trưa ngày 30-4 chỉ rút được 1,15 tỷ đồng/21,17 tỷ đồng nên chỉ đủ chi cho các đối tượng thuộc thị trấn Phước Dân, số còn lại không rút được do sáng ngày 30-4 hệ thống Kho bạc Trung ương đã khóa sổ nên Kho bạc nhà nước huyện không thể chuyển tiền cho Phòng Lao đông-Thương binh và Xã hội và các xã theo quyết định được phê duyệt.

Cũng theo ông Hà Anh Quang, để việc triển khai thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP được kịp thời, ngành sẽ tiếp tục phối hợp với huyện Ninh Phước khẩn trương chi trả hỗ trợ cho các đối tượng là người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng và người thuộc hộ nghèo, cận nghèo ngay trong ngày 4-5-2020. Bên cạnh đó tiếp tục tham mưu hướng dẫn rà soát, tổng hợp và đề xuất kinh phí thực hiện hỗ trợ cho các nhóm đối tượng: Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, thỏa thuận nghỉ việc không hưởng lương, ngừng việc; người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm; người sử dụng lao động và hộ kinh doanh cá thể có kê khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm, trong quá trình triển khai bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng, không để trục lợi chính sách, không để tình trạng một đối tượng được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ của Nhà nước xảy ra.