Ninh Hải: Chi trả hỗ trợ cho đối tượng gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Trong 2 ngày 29 và 30-4, huyện Ninh Hải đã thực hiện chi trả hỗ trợ cho 4 đối tượng gồm: Người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo và hộ cận nghèo gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Theo ghi nhận của chúng tôi, tại UBND xã Hộ Hải việc chi trả được cán bộ phụ trách lao động, thương binh và xã hội của địa phương và nhân viên Bưu điện thực hiện theo đúng quy định. Trong quá trình chi trả, việc thực hiện các quy định phòng,chống dịch COVID-19 vẫn được chú trọng. Người đến nhận hỗ trợ được cán bộ địa phương yêu cầu đeo khẩu trang, sát khuẩn tay và ngồi giãn cách trong quá trình chờ làm thủ tục.

UBND xã Hộ Hải (Ninh Hải) chi trả hỗ trợ cho đối tượng gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Được biết, huyện Ninh Hải có 230 đối tượng là người có công; 3.168 đối tượng bảo trợ xã hội; 584 hộ nghèo/1.152 nhân khẩu; 1.774 hộ cận nghèo/4.715 nhân khẩu được chi trả hỗ trợ đợt này, với tổng kinh phí trên 9 tỷ đồng.