Khai giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính khóa I năm 2020

Ngày 4-5, Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ và Viện Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực Tri Thức Trẻ tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính khóa I, năm 2020 cho 85 cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian học tập, các học viên được bồi dưỡng các chuyên đề về nền hành chính nhà nước và một số kỹ năng cơ bản như: Thuyết trình, phân tích công việc, lập kế hoạch trong tổ chức, phân công, phối hợp trong hoạt động công vụ… Thông qua lớp bồi dưỡng, các học viên được nâng cao kiến thức, vận dụng hiệu quả vào thực hiễn công tác tại cơ quan, đơn vị.

Các đại biểu và học viên dự khai giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính khóa I, năm 2020.