Quyết liệt triển khai “nhiệm vụ kép”

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh, trong các ngày qua, các cấp, ngành, hội, đoàn thể và Nhân dân trong tỉnh tiếp tục tuân thủ và tập trung thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch, đến nay tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh cơ bản được kiểm soát.

Đến ngày 28-4, trên địa bàn tỉnh chưa phát hiện thêm trường hợp nhiễm COVID-19 mới. Kết quả khai báo điện tử đến 14h cùng ngày, toàn tỉnh đã có 613.182 người đã khai báo trên hệ thống quản lý thông tin COVID-19, đạt 103,85% tỷ lệ dân số.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 19/CT-TTg về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh COVID-19 trong tình hình mới và Chỉ thị số 11/CT-UBND của UBND tỉnh đã xác định tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp và dự báo sẽ còn kéo dài, nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng và bùng phát dịch còn cao. Vì vậy công tác phòng chống dịch phải chuyển sang giai đoạn mới dài hơi hơn, căn cơ hơn, với định hướng “chung sống an toàn với bệnh dịch COVID-19, chống dịch gắn với phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH), hướng đến xây dựng nếp sống mới, tác phong làm việc mới, một thời kỳ mới với các ứng dụng khoa khọc kỹ thuật, công nghệ thông tin được áp dụng rộng rãi trong mọi mặt đời sống xã hội. Theo đó nhiệm vụ bảo vệ sức khỏe và tính mạng của Nhân dân vẫn là mục tiêu cao nhất nhưng vẫn đảm bảo hài hòa nhiệm vụ phát triển KT-XH, đưa xã hội dần trở lại hoạt động bình thường.

Dây chuyền sản xuất sản phẩm nha đam của Công ty Cổ phần Thực phẩm Cánh Đồng Việt (Khu Công nghiệp Thành Hải, Tp. Phan Rang- Tháp Chàm). Ảnh: V.Nỷ

Để thực hiện đạt hiệu quả mục tiêu kép, vừa chống dịch, ứng phó hạn hạn hán, vừa phát triển KT-XH, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thống nhất trong nhận thức và hành động, quán triệt sâu sắc quan điểm “chống dịch như chống giặc”; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và mọi người dân trong công tác phòng chống dịch. Chỉ đạo triển khai và thực hiện nghiêm các Chỉ thị số 19/CT-TTg; Chỉ thị số 11/CT-UBND và Thông báo số 37/TB-UBND về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn mới. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

Các ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được phân công chủ động hướng dẫn cho các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân thực hiện nghiêm việc đảm bảo các yếu tố an toàn, các tiêu chuẩn và tuân thủ nghiêm các quy định của Bộ Y tế về công tác phòng chống dịch bệnh trong giai đoạn hiện nay. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát địa bàn để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về công tác phòng chống dịch; đồng thời nâng cao năng lực giám sát y tế tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh, chú trọng công tác quản lý các trường hợp đến địa phương từ vùng dịch để có biện pháp cách ly và theo dõi y tế theo đúng quy định.

Tập trung rà soát các chỉ tiêu phát triển KT-XH của từng ngành, địa phương để có biện pháp tham mưu chỉ đạo và triển khai thực hiện nhằm đạt được các mục tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra. Tập trung triển khai Nghị định số 41/2020/NĐ-CP của Chính phủ về gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất; Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; triển khai các giải pháp hỗ trợ khó khăn trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng của dịch COVID-19 theo Chỉ thị số 11/CT-TTg, Kế hoạch số 1347/KH-UBND. Trong đó tập trung đẩy mạnh giải ngân các nguồn vốn đầu tư công; đẩy nhanh công tác đền bù, giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn. Tập trung rà soát, tháo gỡ khó khăn cho các dự án trọng điểm trên địa bàn; rà soát, tham mưu UBND tỉnh kiến nghị xử lý các dự án liên quan đến đất rừng. Khẩn trương hoàn tất các thủ tục để triển khai đấu giá các cơ sở nhà, đất trên địa bàn tỉnh.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội chỉ đạo hệ thống Mặt trận và đoàn thể các cấp tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương vận động nhân dân thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch; tiếp tục vận động các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân ủng hộ nguồn lực cho công tác phòng chống dịch; đồng thời tổ chức và phối hợp giám sát việc thực hiện công tác phòng chống dịch đảm bảo chặt chẽ và theo đúng quy định.