Tuổi trẻ tự hào đứng dưới cờ Đảng quang vinh

Bám sát nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, xác định rõ phát triển Đảng trong Đoàn viên-thanh niên (ĐVTN) vừa là nhiệm vụ quan trọng, vừa là động lực thúc đẩy vai trò xung kích của Đoàn. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã triển khai nhiều phong trào, cuộc vận động để tạo nguồn đoàn viên ưu tú phát triển Đảng. Qua đó, nhằm thiết thực tạo điều kiện để ĐVTN tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, nâng cao trình độ, xứng đáng đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn, Bí thư Tỉnh đoàn cho biết: “Tham gia xây dựng Đảng, bồi dưỡng, giới thiệu ĐVTN ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp vừa là vinh dự, vừa là nhiệm vụ quan trọng của tổ chức đoàn. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn quan tâm, chú trọng triển khai đồng bộ từ giáo dục chính trị, tư tưởng cho đến triển khai sâu rộng các phong trào thanh niên. Các cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”; “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”; “Ánh sáng soi đường”; “Tuổi trẻ Ninh Thuận treo ảnh Bác Hồ”,... đã được triển khai với nhiều hình thức sáng tạo như tổ chức hội thi, hội trại, hội diễn, hoạt động về nguồn... thu hút đông đảo ĐVTN, sinh viên tham gia, được dư luận xã hội ghi nhận. Qua đó góp phần hình thành lý tưởng, động cơ vào Đảng đúng đắn cho ĐVTN, xây dựng niềm tin, tình cảm của tuổi trẻ với Đảng.

Đoàn viên, thanh niên Ninh Phước giao lưu chia sẻ kinh nghiệm học tập và làm theo lời Bác. Ảnh: Phan Rang

Đồng thời tăng cường, đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho ĐVTN thông qua nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức, xác định động cơ đúng đắn để phấn đấu vào Đảng trong lực lượng đoàn. 5 năm qua, toàn Đoàn đã tổ chức hơn 5.000 đợt tuyên truyền cho hơn 180 nghìn lượt ĐVTN, góp phần nâng cao nhận thức cho ĐVTN về lịch sử, truyền thống cách mạng và các giá trị văn hóa của quê hương, đất nước. Cùng với đó, công tác giáo dục đạo đức, lối sống: trọng tâm là triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các phong trào, cuộc vận động nhằm giáo dục đạo đức, lối sống, nếp sống văn hoá cho ĐVTN được tổ chức thường xuyên và mang lại hiệu quả thiết thực. Qua đó, phát hiện, bồi dưỡng, tuyên dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến đã trở thành hoạt động thường xuyên, rộng khắp.

Song song đó, để tạo môi trường thuận lợi cho ĐVTN phấn đấu, rèn luyện trở thành đảng viên, các cấp bộ đoàn từ tỉnh tới cơ sở đã tập trung triển khai sâu rộng nhiều phong trào hành động cách mạng, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Theo đó, nhiều công trình, phần việc thanh niên trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được triển khai hiệu quả. Trong nhiệm kỳ 2017-2020, 100% Đoàn xã, phường, thị trấn xây dựng 1 mô hình, giải pháp tư vấn, giúp đỡ, hỗ trợ thanh niên yếu thế; mỗi năm phối hợp tư vấn hướng nghiệp cho 15.000 thanh niên, giới thiệu việc làm cho 4.000 thanh niên; triển khai thực hiện 10 công trình thanh niên cấp tỉnh, 75 công trình thanh niên cấp huyện, 1.575 công trình, phần việc thanh niên cấp cơ sở; thu hút hàng chục nghìn ĐVTN tham gia…

Thông qua các phong trào hành động cách mạng, từng ĐVTN có sự trưởng thành hơn trong suy nghĩ và mong muốn được đứng vào hàng ngũ của Đảng để cống hiến. Từ đó, các cơ sở đoàn lựa chọn, bồi dưỡng giới thiệu nguồn đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp. Kết quả, trong nhiệm kỳ 2015-2020, toàn đoàn giới thiệu 5.216 cho Đảng xem xét kết nạp và có 2.891 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng. Theo đánh giá của lãnh đạo Tỉnh Đoàn, từ sự giới thiệu, bồi dưỡng của Đoàn, nhiều người trẻ thực sự có lý tưởng, đạo đức, trình độ, trách nhiệm và bản lĩnh đã được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Nhiều cán bộ đoàn là đảng viên đã phát huy tốt vai trò, vị trí trên các lĩnh vực được giao, tạo được uy tín với cấp ủy Đảng. Trong đó, nhiều người đã được đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch và bố trí giữ chức vụ chủ chốt trong hệ thống chính trị cơ sở, tham gia cấp ủy và HĐND các cấp. Đặc biệt, thông qua các phong trào hành động cách mạng, như: “Xung kích, tình nguyện phát triển KT-XH và bảo vệ Tổ quốc”, “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”… đã giúp ĐVTN phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, tạo môi trường để họ rèn luyện, phấn đấu trở thành đảng viên.

Đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn, Bí thư Tỉnh đoàn, cho biết thêm: Thời gian tới, Tỉnh đoàn tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho ĐVTN, chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn. Đồng thời tổ chức phát động nhiều phong trào thi đua để thu hút, lôi cuốn ĐVTN tham gia… Từ đó, nhằm phát hiện, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú để giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp.