Hoạt động của các sở, ngành

* Ngày 25-4, Huyện đoàn Ninh Hải tổ chức ra quân dọn vệ sinh môi trường bờ kè Đầm Nại thuộc địa bàn thị trấn Khánh Hải. Hơn 400 đoàn viên, thanh niên, cán bộ, chiến sỹ đồn Biên phòng Đông Hải, Hải đội 2 (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh); cán bộ, công chức và người dân thị trấn Khánh Hải và trên 50 công nhân của Công ty TNHH&TM Nam Thành đã tham gia thu gom gần 30 tấn rác thải, từ đầu cầu Tri Thủy đến chân cầu Ninh Chữ dọc bờ kè Đầm Nại, với chiều dài 1,5km. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức và tinh thần trách nhiệm trong đoàn viên, thanh niên và nhân dân đối với việc giữ gìn vệ sinh môi trường, bằng các hành động, việc làm thiết thực hiệu quả.

Đoàn viên, thanh niên ra quân dọn vệ sinh môi trường bờ kè Đầm Nại (Ninh Hải). Ảnh: Văn Ba.

* Trong quý I-2020, các ngân hàng thương mại và tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh đã huy động nguồn vốn đạt 15.630 tỷ đồng, giảm 0,12% so với cuối năm 2019. Trong đó, tiền gửi tiết kiệm từ dân cư, ước đạt 11.175 tỷ đồng, chiếm 71,5% trong tổng nguồn huy động; tiền gửi thanh toán ước đạt 4.200 tỷ đồng, chiếm 26,87%, giảm 511 tỷ đồng so với cuối năm 2019; phát hành giấy tờ có giá, ước đạt 255 tỷ đồng, chiếm 1,63%. Riêng các ngân hàng thương mại nhà nước, đạt 11.330 tỷ đồng, chiếm 72,49%; ngân hàng thương mại đạt 3.915 tỷ đồng, chiếm 25,05%; ngân hàng CSXH, đạt 235 tỷ đồng, chiếm 1,5% và các quỹ tín dụng nhân dân, đạt 150 tỷ đồng, chiếm 0,96% tổng số vốn huy động.

* Trong 5 năm qua, huyện Thuận Bắc đã kêu gọi 10 dự án đầu tư, trong đó, có 4 dự án điện gió, 2 dự án điện mặt trời, 2 dự án khai thác, sản xuất vật liệu xây dựng, 1 dự án chế biến và 1 dự án thương mại, với tổng vốn trên 17.429 tỷ đồng. Nhìn chung, các dự án đã góp phần tăng năng lực sản xuất mới, đóng góp cho tăng trưởng, giải quyết việc làm cho lao động tại địa phương và đảm bảo an sinh xã hội.

Trung Nam Group đầu tư điện gió tại xã Bắc Phong (Thuận Bắc). Ảnh: Văn Nỷ

* Trong năm 2019, các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn trong tỉnh đã số hóa và cập nhật trên phần mềm TDOffice được 470.339 văn bản đến và phát hành 158.022 văn bản đi. Trong đó, cấp tỉnh có 304.436 văn bản đến và 124.770 văn bản đi; cấp xã có 165.903 văn bản đến và 33.252 văn bản đi. Qua đó, giúp tiết kiệm văn phòng phẩm và chi phí gửi qua đường bưu điện khoảng 1,5 tỷ đồng/năm, góp phần tăng cường công tác cải cách hành chính của tỉnh

* Từ đầu năm đến nay, Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội huyện Thuận Nam đã giải quyết việc làm mới cho 615 lao động làm việc trong và ngoài tỉnh, đạt 34,4% chỉ tiêu tỉnh giao và 32,9% chỉ tiêu của huyện giao. Có 4 người tham gia xuất khẩu lao động, đạt 26,6% theo chỉ tiêu của huyện và tỉnh giao. Ngoài ra, còn phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện tổ chức tư vấn việc làm, xuất khẩu lao động cho số quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.