Thông báo: Về việc treo cờ Tổ quốc nhân kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng tỉnh Ninh Thuận (16/4/1975 - 16/4/2020)

UBND tỉnh thông báo việc treo cờ Tổ quốc nhân kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng tỉnh Ninh Thuận (16/4/1975 - 16/4/2020), như sau:

Tp. Phan Rang-Tháp Chàm treo Cờ Tổ quốc nhân kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng tỉnh Ninh Thuận (16/4/1975 - 16/4/2020). Ảnh: Văn Nỷ

1. Tất cả các cơ quan Đảng, Đoàn thể, Nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện và nhà dân treo cờ Tổ quốc và khẩu hiệu trong ngày 16-4, việc treo khẩu hiệu thực hiện theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

2. UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở nhân dân và các cơ quan, đơn vị thuộc địa bàn quản lý thực hiện nội dung Thông báo này.