Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 và thăm mô hình cánh đồng lớn sản xuất lúa

Ngày 7-4, đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Cảng cá Cà Ná (Thuận Nam) và thăm mô hình cánh đồng lớn (CĐL) sản xuất lúa của Hợp tác xã (HTX) Dịch vụ Nông nghiệp Bàu Trúc, thị trấn Phước Dân và HTX Dịch vụ Nông nghiệp Phước Khánh, xã Phước Thuận (Ninh Phước).

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Quản lý Cảng cá Cà Ná đã xây dựng kế hoạch, triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đảm bảo hiệu quả. Qua nghe báo cáo, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị lãnh đạo Cảng cá tiếp tục triển khai nghiêm túc Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của UBND tỉnh về biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; nâng cao công tác phối hợp với lực lượng biên phòng, chính quyền cơ sở làm tốt công tác tuyên truyền để các chủ tàu cá, hộ sản xuất kinh doanh, người lao động tại cảng nắm bắt và thực hiện tốt việc phòng ngừa dịch COVID-19. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, giám sát; tổ chức sắp xếp tàu cá khai thác, vận chuyển thủy sản phù hợp; thực hiện việc sát khuẩn bằng dung dịch, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn theo quy định.

Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại cảng cá Cà Ná (Thuận Nam).

Đối với mô hình CĐL sản xuất lúa, trong vụ đông-xuân 2019-2020, HTX Dịch vụ Nông nghiệp Bàu Trúc gieo trồng 200 ha lúa/182 hộ và HTX Dịch vụ nông nghiệp Phước Khánh trồng 117ha lúa/518 nông hộ tham gia. Nhờ tập trung xuống giống đồng loạt, áp dụng khoa học-kỹ thuật trong canh tác, nên lúa sinh trưởng và phát triển tốt; hiện đang thu hoạch, năng suất bình quân đạt 8 tấn/ha…

Qua khảo sát tình hình sản xuất thực tế, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương nỗ lực của huyện Ninh Phước trong việc tuyên truyền, vận động nông dân đồng thuận tham gia mô hình CĐL sản xuất lúa. Để mô hình mang lại kinh tế cao hơn trong thời gian tới, đồng chí đề nghị ngành Nông nghiệp phối hợp với huyện Ninh Phước tiếp tục duy trì, rà soát khu vực phù hợp để mở rộng diện tích ở các vụ tiếp theo; tích cực hỗ trợ nông dân trong các khâu tổ chức sản xuất; đẩy mạnh chuyển giao khoa học-kỹ thuật, liên kết doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đặc biệt lưu ý ngành chức năng và chính quyền địa phương cần quan tâm tuyên truyền sâu rộng đến nông dân chủ trương của tỉnh về sản xuất lúa 1 năm 2 vụ, không sản xuất vụ mùa, nhằm cải tạo đất, hướng tới nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và đảm bảo thu nhập ổn định cho người dân.