Nông dân Nguyễn Phục chủ động phòng, chống hạn để duy trì sản xuất

Nắng hạn thời gian qua đã làm nhiều ao hồ trên địa bàn xã Nhơn Hải, (Ninh Hải) khô cạn. Nhiều nông dân trên địa bàn xã đã chủ động đào ao, khoan giếng, xây dựng bể chứa để duy trì sản xuất.

Anh Nguyễn Phục, thôn Khánh Nhơn 1 cho biết, hiện anh có 1,5 ha đất chuyên trồng hành tím, năm nay thời tiết hạn sớm, không xuống giống hành tím được vì không đủ nước tưới, nay đã chuyển sang trồng 2 sào cây ngò, cỏ để phục vụ cho chăn nuôi. Để chủ động có thêm nguồn nước tưới phục vụ sản xuất, chăn nuôi, gia đình anh đã khoan 1 giếng với độ sâu 30m, với kinh phí gần 15 triệu đồng, để bổ sung nước cho giếng nước có sẵn, bảo đảm thêm nguồn nước tưới cho cây trồng và nước uống đàn gia súc của gia đình. Nhờ chủ động nguồn nước tưới cho cây trồng, gia đình anh đã bảo đảm nguồn thức ăn, nước uống cho đàn gia súc cho trong tình hình hạn như hiện nay.

Anh Nguyễn Phục đầu tư thêm giếng khoan để có nước phục vụ sản xuất nông nghiệp.