Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các chợ

Ngày 4-4, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại chợ Dư Khánh (Ninh Hải), chợ Phú Quý (Ninh Phước), chợ Phan Rang và chợ Thanh Sơn (Tp.Phan Rang – Tháp Chàm).

Tại các nơi đến kiểm tra, sau khi nghe báo cáo từ các Ban Quản lý các chợ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương các Ban Quản lý chợ đã nỗ lực trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại chợ Phú Quý (Ninh Phước).

Đồng thời, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các địa phương, các Ban Quản lý chợ cần tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân tại các chợ phải mang khẩu trang, xịt khuẩn tay trước khi vào chơ, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch khi tham gia hoạt động mua bán; thực hiện nghiêm Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các Công văn của UBND tỉnh về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19; các địa phương, Ban Quản lý các chợ cần quyết liệt xử lý các hộ dân buôn bán các mặt hàng không thiết yếu phải đóng cửa nhằm hạn chế người dân tập trung đông người tại các chợ, tránh lây lan dịch COVID-19 trong cộng đồng…