Biên phòng Ninh Thuận triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

Trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã cùng với các ngành, địa phương trong tỉnh quyết liệt thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh việc triển khai các biện pháp trực sẵn sàng chiến đấu, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị triển khai quyết liệt các biện pháp, phòng chống dịch ngay trong đơn vị và thành lập các tổ kiểm soát tăng cường kiểm tra, kiểm soát người, phương tiện tại các cửa biển, bến cá; tổ chức đo thân nhân nhiệt, hướng dẫn đeo khẩu trang, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn đối với các chủ phương tiện, thuyền trưởng, thuyền viên khi làm thủ tục. Các đồn Biên phòng đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền cho nhân dân khu vực biên giới biển hiểu rõ tác hại của dịch bệnh và thực hiện nghiêm các biện pháp trong phòng, chống dịch COVID-19.

Cán bộ Trạm kiểm soát Biên phòng Mỹ Tân, Đồn Biên phòng Thanh Hải đo thân nhiệt thuyền viên.

Tại các cửa biển, bãi tắm, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng đã thành lập các tổ phối hợp với địa phương và lực lượng công an chốt chặn tuyên truyền, vận động cho người dân không tụ tập tắm biển. Trước đó các đơn vị đã phối hợp lực công an địa phương xử lý 4 trường hợp người nước ngoài đang lưu trú tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú trên địa bàn khu vực biên giới biển chưa khai báo y tế, trong đó có một trường hợp chưa thực hiện việc đăng ký lưu trú với công an địa phương. Đơn vị đã tiến hành lập biên bản, xử lý hành chính theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời hướng dẫn, nhắc nhỡ các cơ sở và khách đang lưu trú phải thực hiện tốt việc khai báo y tế, thường xuyên đeo khẩu trang, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn, không tụ tập đông người.