Chi bộ Khu phố Khánh Hiệp nâng cao hiệu quả chất lượng sinh hoạt

Theo giới thiệu của đồng chí Lê Tâm Trí, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy thị trấn Khánh Hải, chúng tôi có dịp tìm hiểu về hoạt động của Chi bộ khu phố Khánh Hiệp, là một trong số các chi bộ điển hình về triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 30-3-2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” của Đảng bộ thị trấn.

Chi bộ khu phố Khánh Hiệp có 62 đảng viên (ĐV), trừ 8 ĐV miễn sinh hoạt, các ĐV đều được phân công công tác, phối hợp thực hiện nhiệm vụ theo khả năng, sở trường của từng người, được coi là cơ sở để đánh giá, phân loại ĐV hằng năm. Theo đồng chí Phạm Phú Ninh, Bí thư chi bộ, nhận thức được tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, trước hết chi bộ tuân thủ theo nguyên tắc sinh hoạt Đảng, thực hiện theo Quy chế hoạt động của chi bộ, chi ủy và tinh thần của Chỉ thị số 10-CT/TW của Trung ương, Hướng dẫn số 02-HD/TU của Tỉnh ủy về thực hiện chỉ thị trên. Theo đó, Bí thư chi bộ xây dựng dự thảo nội dung sinh hoạt của chi bộ, tiến hành họp chi ủy thảo luận bàn bạc để thống nhất nội dung và thời gian họp chi bộ.

Trong sinh hoạt định kỳ, sau nội dung sinh hoạt tư tưởng, cấp ủy báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ trong tháng, đánh giá mặt được và chưa được, nguyên nhân tồn tại, hướng khắc phục và dự thảo phương hướng tháng tới. Trên cơ sở các nội dung đã thông qua, chủ trì cuộc họp gợi ý các nội dung cần làm rõ, dành phần lớn thời gian cho ĐV tập trung thảo luận trên tinh thần thẳng thắn, tập trung, dân chủ. Cùng với phân tích làm rõ các vấn đề nổi cộm, bức xúc trong khu phố, các vấn đề ĐV thắc mắc, kiến nghị đều được giải đáp thỏa đáng hoặc tiếp thu, ghi nhận trong cuộc họp, đưa vào phương hướng tháng tới để tiếp tục tháo gỡ và thực hiện. Phần phương hướng được chi bộ tập trung thảo luận, thống nhất đưa vào nghị quyết thực hiện, có sự phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng ĐV phụ trách các mảng công việc được giao.

Qua nâng cao chất lượng sinh hoạt, ý thức trách nhiệm của chi ủy và từng ĐV Chi bộ khu phố Khánh Hiệp đã chuyển biến tích cực, thể hiện được tinh thần đoàn kết, nhất trí trong tập thể, phát huy vai trò, vị trí của mình trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Chi bộ đã thể hiện được tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu trong sinh hoạt Đảng. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ từng bước nâng cao hơn, các chỉ tiêu nhiệm vụ hằng năm được giao đều hoàn thành tốt như vận động Quỹ “Vì người nghèo”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Bảo trợ trẻ em”, thu phí vệ sinh môi trường, giao quân đều đạt chỉ tiêu 100%. Trong nhiệm kỳ qua, tất cả ĐV chi bộ đều hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Từ việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo tinh thần Chỉ thị số 10-CT/TW và Hướng dẫn số 02-HD/TU, Chi bộ Khu phố Khánh Hiệp rút ra được một số bài học kinh nghiệm về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tinh thần đoàn kết nhất trí cao và công tác kiểm tra, giám sát. Tuy nhiên, theo ghi nhận của chúng tôi, chính nội dung sinh hoạt chi bộ thiết thực, tính lãnh đạo, tính chiến đấu, tính giáo dục, tinh thần tự phê bình và phê bình, ý thức tổ chức kỷ luật của chi bộ được đề cao là nhân tố quan trọng. Có thể nói, nhân tố này là kinh nghiệm quý báu để các chi bộ vận dụng hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thể hiện tốt vai trò chi bộ là nơi lãnh đạo, giáo dục, quản lý, giám sát và rèn luyện đội ngũ cán bộ, ĐV.