Chi bộ Ban Chính trị Ban Chỉ huy quân sự Tp. Phan Rang- Tháp Chàm: Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Nhận thức ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chi bộ Ban Chính trị- Ban Chỉ huy Quân sự Tp.Phan Rang- Tháp Chàm đã thực hiện tốt công tác tham mưu triển khai thực hiện nhiều hoạt động thiết thực, đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào nền nếp, nâng cao nhận thức cho mỗi cán bộ, đảng viên ra sức phấn đầu, rèn luyện, trau dồi tư tưởng, phẩm chất chính trị, chuyên môn và đạo đức, lối sống, phát huy tốt truyền thống quý báu “ Bộ đội Cụ Hồ”.

Đồng chí Phạm Ngọc Thạch, Bí thư Chi bộ cho biết: Chi bộ Ban Chính trị có 7 đảng viên, thực hiện nhiệm vụ tham mưu giúp việc cho Đảng ủy Ban Chỉ huy Quân sự thành phố về công tác đảng, công tác chính trị. Để thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi sâu vào đời sống của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, trước hết mỗi đảng viên phát huy tinh thần gương mẫu, đi đầu trong việc học tập và làm theo Bác, không ngừng ra sức phấn đấu, trau dồi kiến thức, nắm bắt kịp thời chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đoàn kết, trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Ban Chỉ huy quân sự Tp. Phan Rang-Tháp Chàm tổ chức huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ.

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt hiệu quả cao, Chi bộ thường xuyên tham mưu cho Đảng ủy tổ chức triển khai nghiên cứu, quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, thành phố; đồng thời xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TW của Bộ Chính trị và chỉ đạo cho các chi bộ trực thuộc, mỗi cá nhân dựa vào kế hoạch chung để xây dựng cho mình kế hoạch, chương trình riêng. Trong quá trình triển khai thực hiện, đơn vị luôn bám sát phương châm “trên trước, dưới sau; trong trước, ngoài sau”; “học đi đôi với làm”, người lãnh đạo, đảng viên trong đơn vị nêu cao tinh thần tự giác học trước, làm theo trước bằng những việc làm cụ thể, thiết thực để làm gương. Việc thực hiện Chỉ thị 05 luôn đươc gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến, tài năng , xứng danh Bộ đôi Cụ Hồ”. Bên cạnh đó, Chi bộ cũng tham mưu cho Đảng ủy tổ chức tốt công tác giáo dục, tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, đặc biệt là việc đọc các mẫu chuyện về Bác vào các buổi đọc báo, triển khai cho chi đoàn xây dựng Panô; mỗi tuần viết một bài cảm nhận về học tập, làm theo tấm gương của Bác; tổ chức cho cán bộ, chiến sỹ đơn vị xem các băng đĩa và tọa đàm với chủ đề về tấm gương của Bác trong tuổi trẻ lực lượng vũ trang thành phố. Ngoài ra, từ năm 2016 đến nay, Chi bộ còn tham mưu cho Đảng ủy tổ chức nhiều chuyên đề có nội dung gần gủi, sâu sát với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, rèn luyện đạo đức, lối sống, công tác xây dựng Đảng tại đơn vị. Công tác xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05 cũng được Chi bộ tích cực tham mưu cho Đảng ủy tăng cường, thực hiện thường xuyên…

Với tinh thần trách nhiệm, hiệu quả trong công tác tham mưu của Chi bộ Ban Chính trị đã góp phần quan trọng giúp cho việc thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TW của Bộ Chính trị trong toàn Đảng bộ của đơn vị ngày càng đi vào nền nếp; mỗi cán bộ, đảng viên ngày càng nhận thức vai trò, trách nhiệm và hoàn thành tốt công tác chuyên môn, cũng như rèn luyện phẩm chất, đạo đức, hoàn thiện bản thân. Ban Chỉ huy Quân sự thành phố nhiều năm liền được UBND tỉnh, Tp. Phan Rang- Tháp Chàm, Bộ Quốc phòng, Tư lệnh Quân khu 5 khen thưởng vì đã có thành thành tích xuất sắc trong công tác quân sự, quốc phòng. Riêng đối với Chi bộ Ban Chính trị đã được Thành ủy Phan Rang- Tháp Chàm khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 CT/TW của Bộ Chính trị, giai đoạn 2016-2018.