Ninh Phước: Xây dựng các vùng sản xuất tập trung sản phẩm chủ lực

Nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng cường chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm bền vững, huyện Ninh Phước đã xây dựng các vùng sản xuất tập trung đối với các sản phẩm chủ lực của địa phương.

Theo đó, có vùng sản xuất giống thủy sản tập trung An Hải với quy mô 125 ha, chiếm hơn 50% sản lượng tôm giống cả tỉnh và chiếm khoảng 15% sản lượng tôm giống của cả nước; vùng sản xuất tập trung măng tây xanh liên xã An Hải - Phước Hải với quy mô 35 ha; chuỗi giá trị cây lúa tại vùng sản xuất lúa tập trung liên xã (Phước Hậu, Phước Thái, Phước Hữu, Phước Thuận, Phước Sơn và thị trấn Phước Dân) với quy mô 1.963,5 ha của 9 liên kết cánh đồng lớn; chuỗi giá trị sản xuất bắp giống của HTX Phước An, xã Phước Vinh quy mô 80 ha/137 hộ; chuỗi giá trị nho Ba Mọi với quy mô gần 50 ha, được sản xuất theo quy trình sạch. Sản phẩm của chuỗi giá trị nho Ba Mọi gồm nho ăn tươi, du lịch trải nghiệm vườn nho, nho kiểng gốc lão, rượu nho, mật nho, nho khô…

Nhân viên Công ty TNHH Linh Đan Ninh Thuận thu hoạch măng tây xanh ở xã An Hải (Ninh Phước). Ảnh: Văn Nỷ

Với việc chú trọng xây dựng các vùng sản xuất tập trung sản phẩm chủ lực, huyện Ninh Phước được đánh giá đạt chuẩn tiêu chí số 6 về sản xuất nông nghiệp trong xây dựng nông thôn mới.