Đoàn Quân khu 5 kiểm tra công tác phòng, chống COVID-19 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Ngày 1-4, Đoàn công tác Quân khu 5 do Đại tá Tống Phú, Phó Tham mưu trưởng Quân khu làm trưởng đoàn đến kiểm tra công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và công tác phòng, chống COVID-19 tại Bộ CHQS tỉnh

Sau khi nghe Bộ CHQS tỉnh báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, công tác phòng, chống COVID-19 của Bộ CHQS tỉnh và kiểm tra thực tế tại Trung đoàn BB896, Đại tá Tống Phú, Phó Tham mưu trưởng Quân khu đánh giá cao công tác huấn luyện tại Trung đoàn, thực hiện tốt thời gian, tiến trình biểu huấn luyện theo chỉ đạo của Quân khu và Bộ CHQS tỉnh.

Đại tá Tống Phú, Phó Tham mưu trưởng Quân khu phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra.

Biểu dương công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống COVID-19 của Bộ CHQS tỉnh trong thời gian qua, đặc biệt hoàn thành tốt đợt 1 nhiệm vụ cách ly công dân có tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính COVID-19. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị quán triệt tốt các văn bản của Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân khu và của tỉnh về công tác phòng, chống COVID-19. Điều chỉnh huấn luyện các đối tượng gắn với công tác phòng, chống dịch, sẵn sàng đảm bảo tốt nhất việc tiếp nhận công dân cách ly theo sự chỉ đạo của Quân khu và của tỉnh.