Kiểm tra và có biện pháp xử phạt các hành vi vi phạm trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh

Báo điện tử Ninh Thuận giới thiệu toàn văn Công văn số 1017/UBND-VXNV, ngày 31-3-2020 của UBND tỉnh về tổ chức kiểm tra và có biện pháp xử phạt các hành vi vi phạm trong phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.