Ninh Thuận: Quyết tâm không để xảy ra tình trạng người lang thang, cơ nhỡ xin ăn trên địa bàn

Ngày 27-3, UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số 954/KH-UBND về việc giải quyết tình trạng người lang thang, xin ăn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận nhằm mục đích góp phần làm cho cảnh quan, môi trường đô thị sạch đẹp, môi trường du lịch văn minh, thân thiện và bảo đảm an ninh trật tự, tạo điều kiện giúp người lang thang, xin ăn ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng; đồng thời qua đó, ngăn chặn tình trạng lợi dụng người khuyết tật, người cao tuổi, trẻ em để tổ chức các hoạt động lang thang, xin ăn để thu lợi.

Theo đó, mục tiêu Kế hoạch đặt ra là phát hiện và tập trung 100% số người lang thang, xin ăn, người tâm thần lang thang trên địa bàn tỉnh để tiến hành phân loại, nuôi dưỡng, giáo dục, chữa bệnh, giải quyết hồi gia hòa nhập cộng đồng. Bên cạnh đó, chuyển 100% số người các tỉnh khác đến Ninh Thuận lang thang, xin ăn về nơi cư trú đối với các trường hợp có nơi ở ổn định.

Để thực hiện thành công Kế hoạch này, UBND tỉnh giao Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm trong việc chỉ đạo, tổ chức người lang thang, xin ăn trên địa bàn địa phương quản lý; chỉ đạo các cơ quan liên quan và UBND các xã, phường, thị trấn, Trạm Y tế phối hợp chặt chẽ trong việc tập trung, tư vấn đưa người lang thang, xin ăn về với gia đình hoặc đưa vào sống tại các cơ sở trợ giúp xã hội đối với các đối tượng đủ điều kiện theo quy định; xây dựng cơ chế khuyến khích đối với các tổ chức, cá nhân tiếp nhận nuôi dưỡng người lang thang, xin ăn không có nơi cư trú trên địa bàn huyện, thành phố. Bên cạnh đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố chỉ đạo lập hồ sơ xử lý đúng quy định pháp luật đối với các đối tượng tổ chức, xúi dục, thuê trẻ em và người khuyết tập hoặc người cao tuổi đi xin ăn để hưởng lợi; đồng thời chỉ đạo các địa phương lồng ghép các chính sách an sinh xã hội, dạy nghề, tạo việc làm để giúp đỡ các đối tượng này sớm hoà nhập cộng đồng.