Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông

Ngày 20-3, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 383/QĐ-UBND quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa (SGK) sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, đối với tiêu chí phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của địa phương, UBND tỉnh quy định cụ thể: Nội dung SGK đảm bảo tính khoa học, hiện đại, thiết thực, dễ sử dụng. Các bài học trong SGK gần gũi, phù hợp với truyền thống văn hóa, phong tục, tập quán, lịch sử, địa lý của địa phương. Cấu trúc các bài học trong SGK thuận lợi để các nhà trường và giáo viên lồng ghép, bổ sung những nội dung thích hợp, gắn với thực tiễn của địa phương. Nội dung các bài học trong SGK có tính phân hóa, đảm bảo tính linh hoạt và phù hợp theo nhóm đối tượng học sinh (HS) khác nhau. Hệ thống câu hỏi, bài tập và yêu cầu hoạt động có các mức độ khác nhau phù hợp các đối tượng HS và đặc điểm kinh tế, xã hội các vùng trong tỉnh. SGK được trình bày cân đối, hài hòa giữa kênh chữ và kênh hình, có thẩm mĩ, tạo hứng thú cho HS. Tranh ảnh, bảng biểu, hình vẽ rõ ràng; kênh chữ, kiểu chữ, cỡ chữ phù hợp. Chất liệu in sách tốt, giá thành hợp lý phù hợp với mức sống của đa số người dân trong vùng.

Đối với tiêu chí phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại cơ sở giáo dục phổ thông, UBND tỉnh quy định: Mức độ kiến thức trong SGK phù hợp với đối tượng HS; nội dung chú trọng đến việc rèn luyện cho HS năng lực tư duy độc lập, khả năng tự học, tự tìm tòi kiến thức; chú trọng bồi dưỡng phẩm chất, năng lực và giúp HS vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết vấn đề trong thực tiễn. Nội dung các bài học có phần tích hợp kiến thức liên môn; có các yêu cầu cụ thể, giúp giáo viên có thể đánh giá được mức độ cần đạt về phẩm chất, năng lực của HS; phù hợp cho việc tổ chức các hoạt động giáo dục và triển khai nội dung giáo dục địa phương. Các bài học/chủ đề trong SGK được thiết kế, trình bày với đa dạng các hoạt động, tạo điều kiện cho giáo viên linh hoạt lựa chọn hình thức tổ chức và phương pháp dạy học tích cực. SGK đảm bảo tính khả thi khi triển khai với điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, cơ cấu đội ngũ và các điều kiện dạy học khác của nhà trường; có các tài liệu bổ trợ, nguồn học liệu phong phú cho HS tham khảo. Nhà xuất bản có đội ngũ đáp ứng cho việc hỗ trợ tập huấn, triển khai theo yêu cầu của địa phương.