Trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị

Ngày 26-3, đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao Quyết định bổ nhiệm ông Đặng Kim Cương, Phó Giám đốc phụ trách Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giữ chức vụ Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; ông Lê Vũ Chương, Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế; ông Hồ Sĩ Sơn, Phó Giám đốc phụ trách Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giữ chức vụ Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ông Nguyễn Vinh Quang, Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giữ chức vụ Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; ông Nguyễn Phan Anh Quốc, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Cao đẳng nghề Ninh Thuận giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Ninh Thuận.

Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo các sở, ngành.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao năng lực công tác, và sự nỗ lực phấn đấu của các đồng chí lãnh đạo ở các sở, ngành, đơn vị được bổ nhiệm; đồng thời, đề nghị các đồng chí tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm ở vị trí công tác, thường xuyên trau dồi phẩm chất, đạo đức, nâng cao năng lực chuyên môn, quản lý; chú trọng xây dựng đoàn kết nội bộ, tập hợp sức mạnh trí tuệ của tập thể để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.