Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Phước Mỹ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp

Trong 2 ngày 25 và 26-3, Đảng bộ phường Phước Mỹ (Tp. Phan Rang- Tháp Chàm) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là Đảng bộ được Tỉnh ủy và Thành ủy Phan Rang-Tháp Chàm chọn tổ chức đại hội điểm cấp xã, phường, thị trấn nhiệm kỳ 2020-2025. Đến dự có đồng chí Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí trong Tổ chỉ đạo Đại hội của Tỉnh ủy và lãnh đạo Thành ủy Phan Rang-Tháp Chàm.

Nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy phường, Đảng bộ và nhân dân phường Phước Mỹ đã phấn đấu thực hiện đạt và vượt các nhiệm vụ, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XI đã đề ra. Kinh tế đạt tăng trưởng khá, chuyển dịch theo đúng hướng, trong đó tỷ trọng các ngành thương mại- dịch vụ, công nghiệp- xây dựng năm 2020 chiếm 97,9%, tăng 1,5 lần so với năm 2015; lĩnh vực văn hóa- xã hội đạt nhiều kết quả quan trọng. Cơ sở vật chất trường lớp, trạm y tế được đầu tư, đáp ứng cơ bản nhu cầu học tập, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân; các chính sách an sinh xã hội được triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời. Quốc phòng- an ninh được giữ vững. Mặt trận và các đoàn thể chính trị- xã hội thường xuyên được kiện toàn, phát huy vai trò, hiệu quả hoạt động. Công tác xây dựng Đảng được tăng cường; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng ngày càng được nâng cao.

Đại hội biểu quyết thông qua các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ mới 2020-2025. Ảnh: Uyên Thu

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ phường Phước Mỹ tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tranh thủ sự hỗ trợ của tỉnh và thành phố, tập trung khai thác mọi tiềm năng, lợi thế của địa phương để phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Định hướng phát triển kinh tế theo cơ cấu: thương mại- dịch vụ, công nghiệp- xây dựng và nông nghiệp. Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Phấn đấu tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 10,5%; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 133 triệu đồng/người/năm; tổng thu ngân sách năm 2025 đạt 6,2 tỷ đồng, tăng bình quân 9%/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,6%. Hàng năm ít nhất 80% chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ và 80% đảng viên đủ tiêu chuẩn hoàn thành tốt nhiệm vụ; kết nạp 50% đảng viên mới.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ phường khóa XII nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 15 ủy viên; bầu Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 5 ủy viên; bầu Đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên gồm 20 đại biểu. Đồng chí Nguyễn Ngọc Ẩn tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy phường nhiệm kỳ 2020-2025.