Thuận Bắc triển khai nhiệm vụ quý II

Ngày 26-3, UBND huyện Thuận Bắc tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội quý I và triển khai nhiệm vụ quý II.

Trong quý I, huyện Thuận Bắc đã bám sát các chỉ tiêu, Nghị quyết HĐND huyện, triển khai linh hoạt các giải pháp khắc phục khó khăn, tình hình kinh tế-xã hội trên địa bàn cơ bản duy trì và phát triển ổn định. Giá trị sản xuất các ngành ước đạt 1.203 tỷ đồng, đạt 19,5% kế hoạch (KH), giảm 25% so với cùng kỳ năm trước; thu ngân sách 16 tỷ đồng, đạt 29,4% KH; tổng mức đầu tư toàn xã hội ước đạt 444 tỷ đồng, đạt 17,3% KH... Lĩnh vực văn hóa-xã hội có nhiều chuyển biến, giải quyết việc làm mới cho 397 lao động, tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 96,83%, đạt gần 100% KH; chất lượng giáo dục từng bước cải thiện, chính sách an sinh xã hội được quan tâm kịp thời; trật tự an toàn xã hội tiếp tục giữ vững.

UBND Huyện Thuận Bắc triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội quý II-2020.

Trong quý II, huyện đề ra nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng giải pháp ứng phó hiệu quả với nắng hạn và đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch COVID-19, xem đây là 2 nhiệm vụ cấp bách huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc thực hiện. Tiếp tục đẩy mạnh chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội miền núi; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, ổn định sản xuất cho doanh nghiệp. Tăng cường công tác quản lý đất đai; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng đối với các dự án đang triển khai trên địa bàn. Chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục, an sinh xã hội, thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp…