Các đơn vị ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19

* Từ ngày 23 đến 25-3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh đã tiếp tục nhận được sự đóng góp, ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 của các đơn vị trên địa bàn tỉnh. Theo đó, cán bộ-công nhân viên Mobifone tỉnh Ninh Thuận ủng hộ số tiền 20 triệu đồng; Công ty Điện lực Ninh Thuận ủng hộ 50 triệu đồng; Ngân hàng Agribank Ninh Thuận ủng hộ 50 triệu đồng.

Đại diện Ngân hàng Agribank Ninh Thuận ủng hộ 50 triệu đồng để phòng, chống dịch COVID-19.