Hoạt động các ngành, địa phương

* Trong quý I-2020, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo hoàn thành trình phê duyệt các đồ án quy hoạch lớn như: Quy hoạch chung xây dựng khu du lịch ven biển phía Nam đến năm 2035; quy hoạch chi tiết các khu đô thị: Bờ Sông Dinh, Đầm Nại, Cà Ná, khu dân cư núi Đá Chồng; quy hoạch phát triển Tp. Phan Rang-Tháp Chàm là thành phố thông minh; hoàn thiện thủ tục đấu thầu một số dự án khu dân cư và khu đô thị mới. Công tác quản lý trật tự xây dựng và quản lý hạ tầng kỹ thuật được tăng cường. Đã cấp giấy phép cho 7 công trình; kiểm tra xây dựng 26 trường hợp, trong đó có 7 công trình xây dựng không phép, sai giấy phép; đồng thời đề nghị các huyện, thành phố xử lý 5 trường hợp vi phạm.

Một góc khu dân cư núi Đá Chồng (Ninh Hải). Ảnh: Văn Nỷ

* Từ đầu năm đến nay, ngành Thanh tra tỉnh đã thực hiện 51/269 cuộc thanh tra, đã kết thúc 34 cuộc, qua đó đã kiến nghị thu hồi 541 triệu đồng; kiến nghị xử lý hành chính, kiểm điểm trách nhiệm 1 tập thể và 3 cá nhân. Đồng thời rà soát tạm dừng một số cuộc thanh tra chưa thật cấp thiết để hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục khó khăn của dịch COVID-19. Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện nghiêm, giải quyết kịp thời, đúng quy định pháp luật. Trong quý các cơ quan hành chính các cấp đã tiếp 425/490 lượt công dân, giảm 22 lượt tiếp nhưng tăng 47 lượt người; giải quyết 114/151 vụ khiếu nại, tố cáo; kiến nghị thu hồi 136m2 đất; 60 triệu đồng, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho 5 công dân.

* Trong giai đoạn 2010-2019, huyện Ninh Phước được trung ương, tỉnh phân bổ vốn đầu tư, lồng ghép từ các nguồn cho xây dựng nông thôn mới trên 2.300 tỷ đồng. Trong đó, vốn trực tiếp chương trình xây dựng nông thôn mới trên 185,7 tỷ đồng, chiếm 8,06%; vốn từ các chương trình, dự án khác 202,5 tỷ đồng, chiếm 8,8%; vốn tín dụng 1.381,5 tỷ đồng, chiếm 60%; vốn huy động từ các doanh nghiệp, HTX 307,2 tỷ đồng, chiếm 13,3 % và vốn đóng góp từ Nhân dân 118,2 tỷ đồng, chiếm 5,1%.