UBND tỉnh họp trực tuyến thường kỳ quý I-2020

Ngày 25-3, UBND tỉnh họp trực tuyến thường kỳ tháng 3 nhằm đánh giá tình hình KT-XH quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2020. Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Cùng dự có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Lê Văn Bình, Trần Quốc Nam, Phạm Văn Hậu và lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh và lãnh đạo các huyện, thành phố.

Thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH quý I-2020 trong bối cảnh gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng, tác động của hạn và dịch bệnh COVID-19, tuy nhiên với sự chỉ đạo kịp thời, quyết liệt của UBND tỉnh cùng với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tình hình KT-XH của tỉnh trong quý I cơ bản ổn định. Sản xuất công nghiệp đạt tốc độ tăng trưởng cao; trồng trọt, chăn nuôi duy trì trong điều kiện thiếu nước; các khâu đột phá về năng lượng có chuyển biến tích cực. Các dự án được tích cực triển khai, đẩy nhanh tiến độ, bù đắp cho những lĩnh vực tăng trưởng khác. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời; quốc phòng - an ninh được đảm bảo. Công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp được tập trung chỉ đạo và tiến hành theo đúng lộ trình…

Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Trong thời gian tới, tình hình hạn và dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường sẽ tác động nền KT-XH của tỉnh. Do đó, để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong quý II, các ngành, các địa phương tập trung triển khai thực hiện đồng thời 2 nhiệm vụ vừa chống hạn hiệu quả, vừa quyết liệt phòng chống, khống chế dịch COVID-19; có giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống Nhân dân, thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, hiện nay cả nước đã chuyển sang giai đoạn 3 trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, đây là giai đoạn có ý nghĩa quyết định, do đó cần huy động sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân để thực hiện hiệu quả. Trên tinh thần đó, các ngành, địa phương cần chú trọng thực hiện việc rà soát, khai báo y tế theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; tiếp tục thực hiện công tác truyền thông phòng chống dịch. Nắm chắc tình hình, đảm bảo cung ứng hàng hóa cho vùng cách ly và trên địa bàn tỉnh; thực hiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động bị ảnh hưởng. Trong công tác chống hạn và sản xuất nông nghiệp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cả hệ thống chính trị phải vào cuộc thực hiện quyết liệt; quản lý, sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả nhằm hạn chế thiệt hại trong sản xuất và ổn định đời sống Nhân dân.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao nhiệm vụ cụ thể đối với từng ngành và các huyện, thành phố trong thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH quý II. Trong đó, tập trung triển khai nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 11 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch COVID-19. Bên cạnh đó tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân, giải phóng mặt bằng và đẩy nhanh tiến độ các dự án công trình trọng điểm, công trình chống hạn, các dự án năng lượng… Các sở, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo tốt công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tiến đến Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, tích cực thực hiện các giải pháp để thực hiện đạt được mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh đã đề ra.