Thông báo: Về việc nghỉ lễ nhân ngày Giỗ tổ Hùng Vương (10-3 Âm lịch)

UBND tỉnh thông báo việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc nhân ngày Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch) như sau:

1. Cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ nhân ngày Giỗ tổ Hùng Vương (10 tháng 3 âm lịch) vào ngày 2-4-2020 (Thứ năm).

2. Tất cả các cơ quan Đảng, Đoàn thể, Nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, trường học, bệnh viện và nhà dân treo cờ Tổ quốc trong ngày 2-4-2020.

Tp. Phan Rang-Tháp Chàm treo cờ Tổ quốc nhân ngày Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch). Ảnh: Văn Nỷ

3. Các cơ quan, đơn vị trong tỉnh tổ chức trực cơ quan thời gian nghỉ nhân ngày Giỗ tổ Hùng Vương (10 tháng 3 âm lịch) theo quy định. Các cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ trên phải bố trí, sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, bảo đảm tốt công tác phòng, chống dịch và phục vụ tổ chức, Nhân dân.

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở Nhân dân và các cơ quan, đơn vị thuộc địa bàn quản lý thực hiện nội dung thông báo này.