Những chuyển biến tích cực của Đảng bộ phường Phước Mỹ trong nhiệm kỳ 2015-2020

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ phường Phước Mỹ (Tp. Phan Rang-Tháp Chàm) đã phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Địa phương đạt và vượt 19/19 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra.

Tập trung phát triển kinh tế - xã hội

Đồng chí Nguyễn Ngọc Ẩn, Bí thư Đảng ủy phường cho biết: Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng uỷ phường luôn quán triệt và nhất quán chủ trương phát triển kinh tế- xã hội là nhiệm vụ trọng tâm; trên cơ sở đó đề ra nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương để tập trung lãnh đạo thực hiện. Bên cạnh đó, việc thành phố tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng tiêu chí đô thị loại II đã tạo điều kiện hết sức thuận lợi để địa phương phát triển hạ tầng đô thị, xây dựng quy hoạch tổng thể, kế hoạch đầu tư, phát triển các công trình, dự án trọng điểm có quy mô lớn tạo đột phá trong phát triển kinh tế- xã hội. Kinh tế tăng trưởng khá, với tổng giá trị sản xuất dự ước năm 2020 gần 1.394 tỷ đồng; tăng trưởng bình quân trong 5 năm qua đạt 11,3%/năm, chuyển dịch theo đúng hướng: thương mại- dịch vụ, công nghiệp- xây dựng và nông nghiệp.

Diện mạo phường Phước Mỹ ngày càng khang trang.

Xác định thương mại- dịch vụ là ngành kinh tế mũi nhọn, dưới sự lãnh chỉ đạo của thành phố, Đảng ủy và chính quyền địa phương đã tập trung các giải pháp phát huy các tiềm năng, lợi thế đưa ngành này ngày một phát triển. Trong đó, tập trung công tác phối hợp đẩy nhanh các công trình, dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, nâng cấp hạ tầng thương- mại dịch vụ, hệ thống giao thông, điển hình như: khu dân cư Bữu Sơn, khu tái định cư Phan Đăng Lưu, khu gia đình quân đội C16…; đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính, giải quyết nhanh chóng các thủ tục cấp giấy phép kinh doanh, vay vốn… không chỉ tạo mọi điều kiện thuận lợi thu hút các thành phần kinh tế đầu tư vào lĩnh vực này, mà còn giúp diện mạo đô thị của địa phương ngày càng khang trang. Số cơ sở sản xuất kinh doanh phát triển nhanh về số lượng, ngày càng nâng cao năng lực hoạt động. Các loại hình dịch vụ: y tế tư nhân, giáo dục mầm non, bảo hiểm, vận tải… phát triển khá đa dạng, giúp thương mại-dịch vụ phát triển. Hiện trên địa bàn có 110 doanh nghiệp và gần 300 hộ kinh doanh hoạt động trên các lĩnh vực đáp ứng nhu cầu tiêu dùng cho người dân địa phương và vùng lân cận. Giá trị sản xuất thương mại- dịch vụ năm 2020 ước đạt 641 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân 11,8%, chiếm tỷ trọng 46% trong phát triển kinh tế.

Nhờ đẩy mạnh quá trình đô thị hóa, nhiều công trình, dự án khu dân cư được triển khai thực hiện, nhu cầu nhà ở trong dân tăng cao đã giúp công nghiệp- xây dựng phát triển mạnh, với giá trị sản xuất năm 2020 ước đạt 717 tỷ đồng; trong đó ngành xây dựng chiếm ưu thế, với giá trị sản xuất ước đạt trên 500 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân 12,5%/năm. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt trên 4 tỷ đồng, tăng bình quân 8,6%/năm.

Trên các lĩnh vực văn hóa- xã hội được quan tâm thực hiện tốt. Công tác quản lý đất đai, trật tự đô thị được tăng cường; công tác vệ sinh môi trường được đảm bảo. Tỷ lệ hộ dân dùng nước sạch và hộ gia đình có công trình vệ sinh đạt 100%. Học sinh ra lớp đúng độ tuổi đạt 100%; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS đạt 98,4%. Phường giữ vững tiêu chí đạt chuẩn Quốc gia về y tế. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,24%. Phường đạt chuẩn văn minh đô thị.

Xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt

Bên cạnh tập trung phát triển kinh tế- xã hội, công tác xây dựng Đảng được Đảng bộ phường đặc biệt chú trọng, xem đây là nhiệm vụ then chốt để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị đề ra. Để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, Đảng bộ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, đi đôi với giữ gìn kỷ luật, kỷ cương, phát huy vai trò lãnh đạo của tập thể và năng lực cá nhân của người đứng đầu. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được tăng cường. Đảng bộ thực hiện nghiêm túc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, qua đó kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót, khuyết điểm, xử nghiêm tập thể, cá nhân vi phạm, tạo niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng uỷ, sự quản lý, điều hành của chính quyền. Công tác phát triển đảng viên được Đảng ủy, cấp ủy các chi bộ quan tâm thực hiện. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ kết nạp được 39 đảng viên, đạt 130% chỉ tiêu giao.

Với sự nỗ lực phấn đấu và những kết quả đạt được trong thời gian qua, năm 2018, Đảng bộ phường Phước Mỹ được Tỉnh ủy trao tặng Cờ Thi đua Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền (2014-2018). Năm 2019, Đảng bộ được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ…

Theo đồng chí Nguyễn Ngọc Ẩn, Bí thư Đảng ủy phường, trong nhiệm kỳ tới, địa phương tiếp tục định hướng phát triển kinh tế theo cơ cấu ưu tiên thương mại-dịch vụ nhằm phát huy lợi thế đang có, đảm bảo tăng trưởng bền vững, giải quyết nhiều việc làm cho người lao động, tăng thu nhập, nâng cao đời sống của nhân dân. Phát triển kinh tế đi đôi với việc bảo đảm thực hiện tốt các chính sách xã hội, chính sách đối với người có công với cách mạng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Tăng cường công tác quản lý xây dựng, chỉnh trang đô thị theo hướng văn minh hiện đại, gắn với việc bảo vệ cảnh quan môi trường bền vững, xứng tầm là một trong những phường trung tâm đô thị của Tp. Phan Rang-Tháp Chàm.