Chi bộ Đồn Biên phòng Thanh Hải tổ chức thành công Đại hội điểm nhiệm kỳ 2020-2025

Chi bộ Đồn Biên phòng Thanh Hải vừa tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là Chi bộ được Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh chọn làm Đại hội điểm.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Chi bộ đã lãnh đạo Đồn Biên phòng Thanh Hải  khắc phục khó khăn thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đề ra; chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, biên giới biển và hoạt động của các loại đối tượng, tích cực tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và cấp ủy, chính quyền địa phương trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới vùng biển. Đồng thời, lãnh đạo công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới biển.

Cấp ủy Chi bộ Đồn Biên phòng Thanh Hải ra mắt Đại hội.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Chi bộ Đồn Biên phòng Thanh Hải tiếp tục lãnh đạo xây dựng dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình mới. Thực hiện có hiệu quả các nhóm giải pháp về xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đại hội đề ra một số chỉ tiêu phấn đấu: Đơn vị an toàn tuyệt đối về chính trị, 100% CBCS có lập trường chính trị tư tưởng vững vàng, không có biểu hiện “tự diễn biến”, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; tổ chức huấn luyện chiến đấu, giáo dục chính trị, qua kiểm tra 100% đạt yêu cầu, có trên 75% khá giỏi; 98,6% quân số khỏe; 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có trên 95% đảng viên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ...