Tiến sĩ Trương Tiến Hưng: Người thầy gương mẫu trong học tập và làm theo Bác

Là Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh, Tiến sĩ Trương Tiến Hưng đã thể hiện rõ vai trò lãnh đạo, quản lý, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của nhà trường, gương mẫu, đi đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về sự tận tụy, tâm huyết với nghề và phong cách làm việc khoa học.

Tiến sĩ Trương Tiến Hưng có bề dày hơn 31 năm công tác trong ngành giáo dục, với hơn 29 năm trực tiếp đứng lớp giảng dạy. Là người đứng đầu đơn vị, Tiến sĩ Trương Tiến Hưng luôn nêu gương, phát huy tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, luôn đặt lợi ích tập thể lên trên hết. Học tập và làm theo Bác theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, thầy luôn mẫu mực, tâm huyết, tận tụy với nghề, luôn là tấm gương sáng, là nhà giáo mẫu mực, tiêu biểu, xuất sắc được cấp trên tin tưởng, được học viên, đồng nghiệp và Nhân dân kính trọng.

Tiến sĩ Trương Tiến Hưng, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh gương mẫu trong học tập và làm theo Bác.

Với vai trò là Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường, năm 2019, thầy đã bám sát sự lãnh đạo của cấp trên, theo chức năng, nhiệm vụ của nhà trường để lãnh đạo tổ chức thành công 2 Hội thảo khoa học cấp trường mở rộng, với chủ đề “50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh” và “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với việc xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao”. Trong vai trò quản lý, thầy luôn có những sáng tạo, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành theo chức trách nhiệm vụ được giao như: Công tác tổ chức, sắp xếp bộ máy nhà trường tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII); công tác đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá kết quả học tập, nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn; công tác nghiên cứu khoa học, công tác thao giảng, dự giờ và các nhiệm vụ chuyên môn khác đã luôn đạt những thành tích nổi bật, qua đó nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường.

Ngoài ra, thầy đã có nhiều bài viết đăng trên Báo Ninh Thuận, tham gia nhiều buổi tọa đàm trên Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong giảng dạy, thầy đã chủ động, sáng tạo và linh hoạt lồng ghép tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các bài giảng, qua đó góp phần tuyên truyền, lan tỏa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong nhà trường và xã hội.

Trong nghiên cứu khoa học, thời gian qua thầy đã có 8 sáng kiến, đề tài khoa học cấp cơ sở; 3 sáng kiến, đề tài khoa học cấp tỉnh; 16 bài đăng trên các tạp chí khoa học chuyên ngành; 7 bài đăng trong các kỷ yếu hội thảo khoa học cấp tỉnh, cấp cụm và cấp Bộ. Hiện nay, thầy đang chỉ đạo tiếp tục thực hiện 1 đề tài khoa học cấp tỉnh với chủ đề “Lịch sử Trường Chính trị tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2003-2019”; hoàn thành 1 đề tài khoa học cấp trường, với chủ đề “Thực trạng và giải pháp trong giải quyết nhu cầu đào tạo lý luận chính trị nhằm chuẩn hóa cho cán bộ, công chức cấp xã ở tỉnh Ninh Thuận”.

Có thể nói, với vai trò người đứng đầu đơn vị, trong quá trình tổ chức triển khai phong trào thi đua thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong nhà trường, thầy đã lãnh đạo, điều hành một cách linh hoạt, chủ động và sáng tạo, đảm bảo sự phối hợp đồng bộ, phân công nhiệm vụ rõ ràng, đôn đốc nhắc nhở các phòng, khoa chuyên môn, qua đó đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc tu dưỡng, rèn luyện về phẩm chất đạo đức, lối sống và nâng cao chất lượng hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ viên chức và người lao động để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng do Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao.

Trong cuộc sống, thầy luôn gương mẫu thực hiện và tuyên truyền, động viên người thân trong gia đình và Nhân dân nơi cư trú thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để mọi người cùng làm theo, tạo sự lan tỏa với những hiệu ứng tích cực ở địa phương nơi cư trú.

Qua quá trình công tác, Tiến Sĩ Trương Tiến Hưng đã tích luỹ cho bản thân nhiều kinh nghiệm và thành tích đáng trân trọng. Thầy đã được tặng nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp, các ngành: Là giảng viên dạy giỏi xuất sắc trong hội thi thao giảng cấp toàn quốc năm 2005; đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh năm 2015; 11 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; 1 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 6 lần được UBND tỉnh tặng Bằng khen. Riêng trong năm 2018, nhà trường được Chủ tịch UBND tặng Bằng khen vì có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; năm 2019, nhà trường được Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tặng Bằng khen; được Khối Thi đua các cơ quan Đảng đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng cờ thi đua đơn vị dẫn đầu khối.