Đảng bộ phường Đạo Long thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, Đảng bộ phường Đạo Long (Tp. Phan Rang- Tháp Chàm) đã xây dựng thành phong trào thi đua sâu rộng, qua đó tạo sự chuyển biến tích cực trong suy nghĩ và hành động của cán bộ, đảng viên, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Để giúp toàn thể cán bộ, đảng viên nắm rõ những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Đảng ủy đã tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị số 05/CT-TW của Bộ Chính trị; hướng dẫn cho cán bộ, đảng viên đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác gắn với cam kết không suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, (khóa XII) và đề ra các biện pháp tu dưỡng, rèn luyện. Việc tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng được thực hiện nghiêm túc, đúng tiến độ. Chất lượng học tập có nhiều chuyển biến tích cực, tinh thần thái độ học tập của cán bộ, đảng viên được nâng lên. Từ đó, tạo sự đồng thuận, thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ và Nhân dân, góp phần tích cực trong việc xây dựng Đảng vững mạnh về tư tưởng, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị đề ra.

Diện mạo phường Đạo Long ngày một khang trang. Ảnh: U.Thu

Ngoài ra, Đảng ủy chỉ đạo các chi ủy, chi bộ lựa chọn chủ đề học tập và làm theo cụ thể, thiết thực và đưa nội dung này vào sinh hoạt thường kỳ của chi bộ; gắn việc học tập và làm theo Bác vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, của ngành, điển hình như đối với các đơn vị trường học gắn thực hiện Chỉ thị số 05 với cuộc vận động “ Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; Hội Phụ nữ thì gắn với phong trào “Tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; Hội Cựu Chiến binh gắn với phong trào “Cựu Chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”… Đồng thời đã tổ chức cho 100% cán bộ, đảng viên đăng ký các chuyên đề học tập và làm theo Bác; để mỗi cán bộ, đảng viên tự mình nhìn nhận, tự điều chỉnh suy nghĩ, hành động của bản thân và có những giải pháp cụ thể để sửa chữa, khắc phục khuyết điểm, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ chính trị đề ra.

Công tác tuyên truyền giáo dục cũng được quan tâm, đẩy mạnh. Đảng ủy đã chỉ đạo chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể, các chi ủy, chi bộ lựa chọn hình thức tuyên truyền phù hợp với tình hình thực tế của địa phương như: Tuyên truyền trên hệ thống phát thanh, sinh hoạt ngày pháp luật, lồng ghép các buổi sinh hoạt chi bộ, họp dân; cung cấp đầy đủ các tài liệu, văn bản để các chi ủy, chi bộ kịp thời tổ chức thực hiện. Đảng ủy còn mua sách, tài liệu hỏi đáp về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chỉ đạo tuyên truyền về nội dung Chỉ thị số 05 trên hệ thống phát thanh, định kỳ 2 lần/tuần; tổ chức hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nhân ngày sinh nhật Bác...

Công tác bồi dưỡng, phát hiện những tập thể, cá nhân điển hình được chú trọng. Đồng chí Đậu Thị Lam, Bí thư Đảng ủy phường cho biết: Việc kết hợp học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các phong trào, cuộc vận động diễn ra sôi nổi, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong toàn Đảng bộ và tầng lớp nhân dân. Mỗi cán bộ, đảng viên xem việc học tập và làm theo Bác là việc làm tự giác, đã đi vào nền nếp. Trên một số lĩnh vực đã xuất hiện gương điển hình tiên tiến, thể hiện tinh thần trách nhiệm trong công việc, với nhân dân, với cộng đồng xã hội, phát huy truyền thống văn hóa, đạo lý dân tộc, đoàn kết. Nhiều tập thể, cá nhân đã được khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực. Trong giai đoạn 2016-2018, UBND phường biểu dương khen thưởng 85 tập thể, 298 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào như vận động quỹ vì người nghèo, quỹ đền ơn đáp nghĩa, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc... Qua việc đảng viên tự liên hệ, soi rọi 27 biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đa số không thấy biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Không có đảng viên nào vi phạm phải xử lý kỷ luật. Các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội của địa phương hàng năm đều đạt và vượt...

Đồng chí Đậu Thị Lam cho biết thêm: Thời gian tới, Đảng bộ phường tiếp tục các giải pháp thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong cả hệ thống chính trị tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động, gắn với các phong trào thi đua yêu nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương; giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, có sức thuyết phục. Đây là giải pháp quan trọng góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, góp phần nâng cao đời sống nhân dân.