Ấm áp những ngôi nhà nghĩa tình

Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 22/2013/QĐ/TTg về việc hỗ trợ người có công (NCC) với cách mạng về nhà ở, Tỉnh ủy, UBND tỉnh xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng và tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt đến các sở, ngành, địa phương, tổ chức chính trị xã hội và nhân dân tập trung huy động mọi nguồn lực để tổ chức thực hiện xây dựng, sửa chữa nhà ở cho NCC trên địa bàn toàn tỉnh có nhà ở an toàn, ổn định trước ngày 31-12-2019.

Tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến chính sách hỗ trợ về nhà ở cho NCC, qua đó đã nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các ngành, các cấp đối với công tác hỗ trợ nhà ở cho NCC với cách mạng, khơi dậy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, phẩm chất cách mạng trong đối tượng, làm tăng thêm lòng tin trong nhân dân và đối tượng chính sách đối với Đảng và Nhà nuớc. Đồng thời, việc thực hiện tốt công tác xã hội hoá đã phát huy sức mạnh của các cấp, các ngành và nhân dân cộng đồng trách nhiệm trong việc chăm sóc thưong binh gia đình liệt sỹ và NCC với cách mạng, góp phần làm giảm nỗi đau, sự mất mát, khó khăn trong cuộc sống của các gia đình chính sách NCC với cách mạng.

UBND tỉnh đã lập danh sách và phê duyệt Đề án Hỗ trợ NCC với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg. Theo đó, tổng số hộ được duyệt giai đoạn 1 là 880 hộ/880 nhà, với tổng số tiền 23,5 tỷ đồng; giai đoạn 2 gồm 317 căn nhà với tổng kinh phí 8 tỷ đồng. Bám sát Đề án của tỉnh, các Sở Xây dựng, Lao động- Thương binh và Xã hội cùng với chính quyến địa phương các cấp triển khai, hướng dẫn và đôn đốc các phòng chuyên môn, Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố thực hiện. Phối hợp phổ biến nội dung chính sách hỗ trợ tới tất cả các đối tượng là NCC với cách mạng; rà soát, kiểm tra đảm bảo đúng đối tượng thuộc diện được hỗ trợ về nhà ở, góp phần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg trên địa bàn. Để đẩy nhanh tiến độ, Ban Chỉ đạo hỗ trợ NCC với cách mạng cải thiện về nhà ở tỉnh tổ chức họp, phân công nhiệm vụ cho các thành viên, đôn đốc UBND các huyện, thành phố khẩn trương giải ngân vốn, đồng thời thành lập các đoàn tổ chức kiểm tra tình hình triển khai, thực hiện hỗ trợ NCC tại các địa phương.

Sau gần 6 năm triển khai Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg, đến nay, toàn tỉnh đã hoàn thành xong việc hỗ trợ nhà ở cho NCC với cách mạng theo đúng Kế hoạch vốn Trung ương cấp phát. Đến cuối năm 2019, toàn tỉnh đã xây mới và sửa chữa 1.089 nhà (360 nhà xây mới và 729 nhà sửa chữa) với tổng kinh phí 28,98 tỷ đồng, bàn giao xong cho hộ NCC. Ngoài ra, trong suốt quá trình triển khai thực hiện chính sách nhân văn này cũng thu hút được đông đảo các nhà tổ chức, cá nhân hưởng ứng đóng góp cho hoạt động nghĩa tình này. UBND các huyện, thành phố cũng đã tiếp nhận các nguồn kinh phí hỗ trợ để tổ chức xây dựng và sửa chữa nhà được 175 hộ/175 căn nhà tình nghĩa cho NCC có khó khăn về nhà ở. Việc triển khai nghiêm túc, đúng đối tượng, kết quả xây dựng, sửa chữa đảm bảo tiêu chí “3 cứng”, diện tích nhà ở đa số trên 30m2 (mức quy định là 24m2 ), chất lượng đảm bảo; hồ sơ giải ngân và hoàn công đảm bảo theo đúng quy định. Nhiều hộ gia đình NCC với cách mạng được sự chung tay của gia đình, dòng họ và cộng đồng đã xây dựng lại nhà ở khang trang, to đẹp hơn với kinh phí lớn hơn nhiều so với kinh phí được hỗ trợ. Qua đó, giúp hàng nghìn hộ chính sách thoát khỏi tình trạng ở nhà dột nát, tranh tre, nứa lá yên tâm ổn định cuộc sống. Từng bước cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống gia đình NCC, giúp họ thêm tin tưởng vào đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, trong quá trình xây dựng, đến thời điểm hiện nay có 199 hộ NCC phát sinh đang gặp khó khăn về nhà ở nhưng nằm ngoài Đề án đã phê duyệt. Do nguồn ngân sách hàng năm của tỉnh còn khó khăn nên không có nguồn để bố trí đối với các trường hợp phát sinh. Trong khi đó, thực hiện đề án xây dựng nhà theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg trước đây, qua cân đối nguồn vốn Trung ương cấp còn dư 605 triệu đồng. Để kịp thời hỗ trợ 199 trường hợp nêu trên, hiện nay UBND tỉnh cũng đã kiến nghị Trung ương ưu tiên nguồn vốn còn thừa để tiếp tục xây dựng, sửa chữa 199 hộ phát sinh còn lại.

Có thể nói, những ngôi nhà nghĩa tình đã và đang được xây dựng trên khắp các vùng miền của tỉnh chứa đựng biết bao sự tri ân của cộng đồng, xã hội, của thế hệ sau đối với những NCC với đất nước, góp phần lan tỏa truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” tốt đẹp của dân tộc ta. Đồng thời, đây cũng là nguồn cổ vũ, động viên to lớn để NCC tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, ra sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.