UBND tỉnh lựa chọn Trung Nam Group làm chủ đầu tư Dự án Nhà máy điện mặt trời 450 MW tại xã Phước Minh

Ngày 18-3-2020, UBND tỉnh ban hành văn bản số 831/UBND-KTTH, thống nhất lựa chọn Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Trung Nam (Trung Nam Group) làm chủ đầu tư để hoàn tất thủ tục pháp lý, trình cấp Quyết định chủ trương đầu tư theo quy định để thực hiện dự án Nhà máy điện mặt trời 450 MW tại xã Phước Minh (Thuận Nam) kết hợp với đầu tư Trạm biến áp 500kV Thuận Nam và các đường dây truyền tải 500kV, 220kV đấu nối vào hệ thống điện quốc gia.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư thực hiện đầy đủ các nội dung đã cam kết, nhất là về tiến độ triển khai dự án, chất lượng công trình; cơ chế giá điện, bàn giao hệ thống hạ tầng lưới điện truyền tải cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia quản lý; đấu nối, giải tỏa công suất cho các dự án năng lượng tái tạo trong khu vực. Đồng thời, yêu cầu chủ đầu tư cam kết cụ thể về khả năng huy động nguồn vốn, đảm bảo hoàn thành dự án trong năm 2020; chủ động phối hợp các ngành của tỉnh và tỉnh Bình Thuận xác định cụ thể ranh giới, diện tích đất cho xây dựng nhà máy, trạm biến áp 500 KV Thuận Nam và các đường dây 500 KV, 220 KV đấu nối vào hệ thống điện quốc gia, đảm bảo chính xác, hiệu quả.

Một góc Tổ hợp điện gió và điện mặt trời của Trung Nam Group đầu tư tại tỉnh ta.

Được biết, dự án Nhà máy điện mặt trời 450 MW tại xã Phước Minh do Trung Nam Group làm chủ đầu tư, có tổng vốn đầu tư gần 14.000 tỷ đồng. Sau khi đưa vào vận hành, sẽ là nhà máy điện mặt trời lớn nhất tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á đến thời điểm hiện nay. Đây cũng là dự án đầu tiên của ngành năng lượng Việt Nam, có doanh nghiệp tư nhân được đầu tư hạ tầng truyền tải năng lượng góp phần thực hiện mục tiêu đưa tỉnh ta trở thành trung tâm năng lượng sạch quốc gia; cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết 55-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 sớm đi vào cuộc sống.