Ninh Sơn: Chủ động phương án sản xuất vụ hè – thu 2020

Theo thống kê của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Ninh Sơn, tính đến ngày 20 -3, toàn huyện có khoảng 295 ha cây trồng trong vụ đông – xuân khả năng bị thiệt hại nặng do ảnh hưởng của nắng hạn.

Trước dự báo tình hình nắng nóng tiếp tục kéo dài, có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp của địa phương, đặc biệt là vụ hè – thu 2020 sắp tới. UBND huyện Ninh Sơn đã chủ động triển khai 3 phương án và các giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất vụ hè – thu 2020 rất cụ thể, nhằm giảm thiểu tối đa những thiệt hại có thể xảy ra. Theo các phương án, nếu tới vụ hè – thu không có mưa, huyện dự kiến phải dừng sản xuất 3.186,6 ha diện tích các loại cây trồng; trường hợp xuất hiện mưa, lũ tiểu mãn và lượng mưa nhiều sẽ tiếp tục cho gieo vụ đảm bảo diện tích cây trồng các loại hàng năm từ 11.270 ha đến khoảng 11.855 ha.

Nông dân Ninh Sơn chủ động chuyển đổi một số diện tích đất sang trồng cỏ ứng phó với hạn và đảm bảo nguồn thức ăn cho gia súc.