Đáo đá Đông - đảo đá Tây

Trường Sơn có núi Đông – Tây

Trường Sa cũng đảo Đông – Tây liền kề

Hai vùng biển đảo, sơn khê

Tự ngàn năm trước kết thề với nhau

Trường Sơn đã chịu nỗi đau

Mưa bom bão đạn nói sao cho cùng

Trường Sa hòa một niềm chung

Đương đầu sóng gió, bão bùng, mưa sa

Nhưng rồi gian khó đã qua

Trường Sơn lại thắm hương hoa ngát rừng

Trường Sa bàng nở hoa mừng

Đảo ngày thêm đẹp thêm bừng tiếng ca

Ca rằng: Đảo của chúng ta

Muôn đời, mãi mãi vẫn là Việt Nam.