Chi bộ Đồn Biên phòng Thanh Hải: Xây dựng tổ chức đảng, đơn vị vững mạnh toàn diện

Nhiệm kỳ 2015-2020, chấp hành sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh, Cấp uỷ, Chi bộ Đồn Biên phòng Thanh Hải đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện các mặt công tác xây dựng Đảng, biên phòng và sẵn sàng chiến đấu của đơn vị, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội nhiệm kỳ đề ra.

Nổi bật là đã thực hiện tốt công tác tham mưu, đề xuất với Đảng uỷ, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và Huyện uỷ, UBND huyện Ninh Hải về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh khu vực biên giới biển (KVBGB) trên địa bàn đơn vị phụ trách và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện (VMTD). Phối hợp các cấp, các ngành, các lực lượng phát huy sức mạnh tổng hợp bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh KVBGB, giải quyết kịp thời các vụ việc xảy ra. Cấp ủy, Chi bộ Đồn Biên phòng Thanh Hải xem công tác xây dựng tổ chức Đảng gắn liền với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” là nhiệm vụ then chốt. Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng được tiến hành thường xuyên, nghiêm túc, chặt chẽ. Trong nhiệm kỳ kết nạp 19 đảng viên mới, đạt 190% kế hoạch giao. Tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, giúp dân xóa đói, giảm nghèo, khắc phục hậu quả thiên tai, góp phần xây dựng nền Biên phòng toàn dân vững mạnh gắn với xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân trong KVBGB.. Điển hình như, phân công 14 đảng viên phụ trách giúp đỡ 82 hộ gia đình khó khăn phát triển kinh tế; vận động xây dựng và bàn giao 3 nhà Đại đoàn kết, với tổng số tiền 180 triệu đồng; phối hợp trao 30 con bò giống cho 30 hộ nghèo trên địa bàn trong Chương trình “bò giống giúp người nghèo nơi biên giới”…

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thanh Hải (Ninh Hải) dọn vệ sinh tại bãi biển Bình Sơn - Ninh Chữ.

Song song đó, Cấp ủy, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Thanh Hải thường xuyên nắm chắc tình hình toàn diện địa bàn, chủ động tham mưu cho cấp trên, các ngành và địa phương xử lý, giải quyết kịp thời, chặt chẽ, đúng pháp luật các vụ việc xảy ra. Đơn vị đã tham mưu cho Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và thực hiện kiểm tra, kiểm soát và làm thủ tục kiểm chứng cho tàu thuyền ngư dân ra khơi đánh bắt, khai thác thủy sản. Trong 5 năm, tuần tra trên bờ, trên biển 1.999 lượt tổ/7.724 lượt CBCS tham gia; thông báo cho 19.243 lượt tàu cá/115.765 lượt lao động về thông tin ATNĐ, bão; kêu gọi 4.105 tàu cá/25.043 lượt lao động vào nơi trú tránh an toàn; phối hợp hướng dẫn, sắp xếp cho 12.120 lượt tàu cá. Duy trì và phát huy hiệu quả mạng thông tin liên lạc giữa Đồn Biên phòng với các phư­­ơng tiện trên biển, phục vụ cho công tác nắm tình hình, bảo vệ chủ quyền vùng biển và nhiệm vụ phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn.

Đồng chí Vũ Đình Nhất, Bí thư Đảng ủy-Chính ủy BĐBP tỉnh, đánh giá: Cấp ủy, Chi bộ Đồn Biên phòng Thanh Hải đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nắm chắc tình hình toàn diện địa bàn, chủ động tham mưu cho Đảng ủy BĐBP tỉnh, các ngành và địa phương xử lý, giải quyết chặt chẽ, đúng pháp luật các vụ việc liên quan đến chủ quyền, an ninh trật tự khu vực địa bàn phụ trách, không để bị động, bất ngờ. Công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm đạt nhiều kết quả, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đồn Biên phòng Thanh Hải còn tham gia có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, củng cố quốc phòng-an ninh và các chương trình phối hợp với các ngành; xây dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó với đảng ủy, chính quyền và nhân dân trên địa bàn.

Phát huy các kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2020-2025, Cấp ủy, Chi bộ Đồn Biên phòng Thanh Hải tiếp tục quán triệt, nắm vững quan điểm, đường lối của Đảng và các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, mệnh lệnh của cấp trên về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và nhiệm vụ quản lý bảo vệ chủ quyền an ninh KVBGB; triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp công tác, nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu; phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành và nhân dân, tập trung xây dựng nền Biên phòng toàn dân vững mạnh gắn với thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân. Xây dựng đơn vị VMTD, có chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu cao, bảo đảm thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ; thực sự là lực lượng nòng cốt trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên KVBGB phụ trách. Tập trung xây dựng dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị VMTD, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình mới. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả các nhóm giải pháp vê xây dựng, chỉnh đối Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.