Thuận Bắc: Triển khai kế hoạch tái đàn sau dịch tả lợn châu Phi

UBND huyện Thuận Bắc vừa triển khai kế hoạch tái đàn sau dịch tả lợn châu Phi. Theo đó, để phát triển ngành chăn nuôi và tái đàn lợnsau thời gian dịch bệnh, huyện Thuận Bắc sẽ phát triển chăn nuôi theo hướng an toàn, quản lý dịch bệnh, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bềnh vững.

Địa phương phát triển chăn nuôi theo vùng và con giống nhập về phải đảm bảo khỏe mạnh, không nhiễm bệnh; có quy trình chăn nuôi phù hợp với từng loại và các giai đoạn sinh trưởng và phát triển. Khuyến khích chuyển đổi phương thức chăn nuôi nhỏ lẽ sang chăn nuôi trang trại an toàn sinh học, an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ môi trường, nhằm nâng cao sức cạnh tranh, giá trị và hiệu quả chăn nuôi. Phấn đấu phát triển đàn lợn trên địa bàn huyện đạt 17.600 con; các vùng núi tiếp tục duy trì và phát triển chăn nuôi lợn đen 4.179 con và cho lai với giống lợn rừng F1, F2 chiếm khoảng 54%.

Người dân huyện Thuận Bắc phát triển chăn nuôi lợn đen.

Trúc Phương