Sẽ làm gì đây?

Ta sẽ làm gì đây nếu lỡ hẹn một đời?

Câu thề năm xưa đã bạc màu sương gió

Ai đúng, ai sai chẳng vội gì bày tỏ

Qua những cơn mưa buồn giọt nắng sẽ lên xanh.

Không thể níu vào lòng sợi dây quá mỏng manh

Để làm vật tin yêu rồi có ngày bay mất

Chỉ biết lặng nhìn sâu vào khoảng trời chất ngất

Tự dối trái tim mình bằng hai chữ bao dung…