Huyện ủy Ninh Phước: Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chức cơ sở đảng

Xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, Huyện ủy Ninh Phước đã đề ra nhiều chủ trương, giải pháp cụ thể, triển khai sâu rộng trong toàn đảng bộ huyện. Trong đó, Huyện ủy đã thành lập Tổ kiểm tra và phân công Huyện ủy viên về tham dự sinh hoạt chi, đảng bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở gắn với đổi mới nội dung sinh hoạt phù hợp với tình hình thực tiễn của từng địa phương, qua đó tạo chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao năng lực và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở (TCCS) đảng.

Đảng bộ huyện Ninh Phước hiện có 44 TCCS đảng, trong đó 156 chi bộ trực thuộc các Đảng bộ cơ sở với hơn 2.142 đảng viên. Để thực hiện các nguyên tắc xây dựng Đảng nói chung và nguyên tắc sinh hoạt Đảng nói riêng theo quy định của điều lệ Đảng và các văn bản của trung ương, của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Năm 2016, Huyện ủy Ninh Phước ban hành quyết định thành lập Tổ kiểm tra sinh hoạt chi bộ. Tổ có nhiệm vụ kiểm tra thường xuyên, kiểm tra đột xuất việc thực hiện kiểm tra giám sát (KTGS) các chi, đảng bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc trong việc thực hiện các nguyên tắc xây dựng Đảng và chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đồng chí Phạm Văn Binh, Phó Bí thư Huyện ủy Ninh Phước, cho biết: Ngoài Tổ kiểm tra, còn có một kênh KTGS khác cũng rất hiệu quả đó là Huyện ủy viên phụ trách địa bàn. Ngoài việc phân công phụ trách địa bàn chung, tháng 3-2017, Huyện ủy đã ban hành công văn chỉ đạo mỗi Huyện ủy viên phải tham gia sinh hoạt chi bộ khu dân cư 6 lần/năm. Để thuận tiện cho việc KTGS hàng năm, Thường trực Huyện ủy, cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở đăng ký lịch họp hàng tháng để thuận tiện cho việc tham dự họp chi bộ (căn cứ lịch đi dự không cần báo trước, báo trước đôi khi các cơ sở chuẩn bị đối phó).

Từ khi thành lập đến nay, Tổ kiểm tra đã tiến hành kiểm tra được 268 lượt chi, đảng bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc. Riêng trong năm 2019 đã tiến hành kiểm tra được 37 chi, đảng bộ cơ sở và trực thuộc. Qua KTGS của Tổ kiểm tra, qua sinh hoạt của Huyện ủy viên phụ trách địa bàn phát hiện nhiều khuyết điểm hạn chế của các chi, đảng bộ trong việc thực hiện nghiêm các nguyên tắc xây dựng Đảng và chất lượng sinh hoạt chi bộ. Điển hình, phát hiện có chi bộ không sinh hoạt chi bộ nhưng hợp thức hóa biên bản chi bộ, nghị quyết chi bộ và cả sổ tay đảng viên cũng trùng với biên bản (Sinh hoạt ngày 6-2-2019 tức ngày Mùng 1 tết Âm lịch) như vậy cả đảng viên đều đồng tình với cấp ủy hợp thức hóa họp chi bộ; có chi bộ tỷ lệ đảng viên tham dự sinh hoạt chi bộ thấp; nhiều chi bộ nặng về đánh giá, bàn bạc về công tác chuyên môn, ít đề cập, thậm chí không đánh giá tư tưởng đảng viên, quần chúng, nhất là ở các chi bộ cơ quan hành chính sự nghiệp, trường, trạm; đảng viên ít tham gia phát biểu ý kiến; đa số chưa tổ chức sinh hoạt chuyên đề; Một số đồng chí bí thư chi bộ kết luận cuộc họp không lấy ý kiến biểu quyết của đảng viên…

Qua KTGS của Tổ kiểm tra và Huyện ủy viên phụ trách địa bàn chấn chỉnh tại chỗ những khuyết điểm, hạn chế, đồng thời báo cáo kết quả KTGS về Thường trực Huyện ủy để chỉ đạo chung trong toàn Đảng bộ và hậu kiệm, nên nhìn chung đã có sự chuyển biến tích cực trong công tác sinh hoạt chi, đảng bộ cơ sở. Nội dung sinh hoạt chi bộ đa dạng, dân chủ được phát huy, khơi gợi được tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Chế độ sinh hoạt được duy trì, đảng viên tham gia sinh hoạt đạt tỷ lệ cao. Các chi bộ đã có sự chuẩn bị chu đáo các nội dung sinh hoạt. Trong sinh hoạt, đã phát huy tinh thần dân chủ và trách nhiệm của đảng viên, chấp hành quy định, thời gian sinh hoạt khá nghiêm túc. Năng lực lãnh đạo của chi ủy, bí thư chi bộ được nâng lên. Các chi ủy, bí thư chi bộ đều chuẩn bị nội dung trước kỳ sinh hoạt, bàn bạc thống nhất về nội dung, chương trình, hình thức sinh hoạt. Công tác điều hành, chủ trì sinh hoạt chủ động, tự tin hơn, xử lý các tình huống đặt ra linh hoạt hơn… Minh chứng, nếu giai đoạn 2016-2018, có 8 chi bộ bỏ sinh hoạt định kỳ (trong đó có 2 chi bộ bỏ 5 kỳ liên tục, đã kỷ luật cách chức 1 bí thư chi bộ và kiểm điểm 1 bí thư), thì đến năm 2019, chỉ còn một chi bộ bỏ sinh hoạt định kỳ 1 tháng; nếu năm 2017-2018, có 22 chi bộ tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt dưới 50%, đến năm 2019, qua KTGS không còn tình trạng tỷ lệ đảng viên sinh hoạt dưới 50%. Thông qua các KTGS, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của TCCS đảng được nâng lên, chất lượng và sinh hoạt chi bộ có nhiều chuyển biến khá rõ nét. Kết quả phân loại năm 2019, có 20,45% TCCS đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 79,55% TCCS đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chất lượng chi bộ trực thuộc Đảng bộ có 151/156 hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên…

Có thể thấy việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đã giúp công tác xây dựng Đảng ở Ninh Phước có nhiều chuyển biến tích cực, qua đó góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương.