Ninh Phước: Trên 120 cán bộ tập huấn công tác nội chính

Ngày 12-3, Huyện ủy Ninh Phước phối hợp Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp cho 120 cán bộ lãnh đạo chủ chốt các phòng, ban; các xã, thị trấn và hiệu trưởng các trường học trên địa bàn.

Các học viên được hướng dẫn nghiên cứu các chuyên đề: Những vấn đề cơ bản về nội chính và công tác nội chính; tham nhũng và công tác phòng chống tham nhũng; nội dung cơ bản về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với bảo vệ pháp luật; những vấn đề cơ bản về an ninh trật tự, tôn giáo, dân tộc…qua đó, nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo nâng cao nhận thức và triển khai thực hiện hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, cải cách tư pháp và công tác tôn giáo, dân tộc trên địa bàn huyện. 

Toàn cảnh buổi tập huấn công tác nội chính.  Ảnh: S.Ngọc