Nâng cao hiệu quả sử dụng đất đô thị

Tp. Phan Rang-Tháp Chàm có tổng diện tích đất tự nhiên trên 7,9 ngàn ha, trong đó có 3,3 ngàn ha đất nông nghiệp, 4,55 ngàn ha đất phi nông nghiệp và gần 70 ha đất chưa sử dụng. Trong năm 2019, thành phố đã tiến hành thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng để để thực hiện các công trình dự án.

Cụ thể, đã thực hiện 24 công trình, trong tổng số 75 công trình dự án theo kế hoạch. Trong đó có 21 dự án cấp tỉnh và 3 dự án cấp thành phố. Đáng kể như các công trình giao thông đường Lương Thế Vinh, đường Minh mạng, đường N9 (Phủ Hà), đường Yên Ninh ra biển, đường Phan Bội Châu, Ngô Gia Tự nối Lê Duẩn, cùng các khu dân cư như Bắc Trần Phú, Khu đô thị biển Bình Sơn, Khu dân cư Chí Lành, các khu thương mại, dịch vụ và Dự án môi trường bền vững, mở rộng và kiên cố hóa kênh cầu Ngòi… Qua kết quả sử dụng đất năm 2019, toàn thành phố có có 50 ha được chuyển từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp và 0,79 ha được chuyển từ đất phi nông nghiệp sang đất ở; đồng thời thu hồi tổng cộng 53,35 ha đất.

Công trình mở rộng và kiên cố hóa kênh Cầu Ngòi hoàn thành và đưa vào sử dụng. Ảnh: Văn Miên

Qua đánh giá của ngành Tài nguyên và Môi trường, việc thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất đã đáp ứng được nhu cầu sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, tăng nguồn thu từ đất và từng bước hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, kết quả thực hiện các công trình dự án so với kế hoạch đề ra trên địa bàn thành phố triển khai còn chậm và đạt tỷ lệ thấp (đạt 33,3%). Thực tế vẫn còn nhiều công trình, dự án chưa thể thực hiện phải chuyển tiếp sang năm 2020. Nguyên nhân do thiếu vốn đầu tư và thời gian thực hiện thu hồi đất đền bù giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn. Một số dự án quy mô lớn của cấp tỉnh trên địa bàn thành phố phải thay đổi phương pháp giao đất cho doanh nghiệp nên quá trình triển khai bị chậm trễ. Bên cạnh đó, năm 2019 tỷ lệ các hộ, cá nhân đăng ký chuyển mục đích từ đất nông nghiệp sang đất ở đạt thấp, một phần do có sự biến động về nhân sự phòng Tài nguyên Môi trường cũng ảnh hưởng đến công tác chuyên môn về thực hiện công tác thu hồi, giải quyết hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất.

Công trình Nhà ở xã hội Hacom Galacity (Tp. Phan Rang - Tháp Chàm) đang được đẩy nhanh tiến độ thi công. Ảnh: Anh Tuấn

Trên cơ sở đánh giá kết quả sử dụng đất năm 2019 và đăng ký nhu cầu sử dụng đất, tổ chức lấy ý kiến các cơ quan chức năng, UBND Tp. Phan Rang-Tháp Chàm đã xây dựng kế hoạch sử dụng đất năm 2020 phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội và nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực và địa phương.

Ông Bùi Văn Phú, Chủ tịch UBND Tp. Phan Rang-Tháp Chàm cho biết: Theo kế hoạch, năm 2020 thành phố sẽ sẽ thực hiện 89 công trình, dự án. Trong đó có 52 công trình chuyển tiếp và 37 công trình dự án thực hiện mới với tổng nhu cầu sử dụng đất 399,94 ha, tương ứng với nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất 2.140 thửa. Nhằm đảm bảo tính khả thi của kế hoạch sử dụng đất UBND Tp. Phan Rang-Tháp Chàm cũng đã lập kế hoạch sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất 346,34 ha đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp và 3,59 ha đất phi nông nghiệp chuyển sang đất ở; thu hồi 317,88 ha đất để thực hiện các công trình dự án…. Trên cơ sở đó đề ra các nhóm giải pháp để thực hiện phương án, kế hoạch sử dụng đất như: bảo vệ, cải tạo đất, ứng phó với biến đổi khí hậu, giải pháp về nguồn lực, vốn đầu tư và về khoa học công nghệ.

Trong thời gian tới, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất các ngành liên quan, cùng UBND Tp.Phan Rang-Tháp Chàm cần xem xét đảm bảo tính khả thi về nguồn vốn thực hiện các công trình dự án, cơ sở pháp lý cũng như các điều kiện liên quan để thu hồi, giải phóng mặt bằng, giao và cho thuê đất theo đúng quy định, đáp ứng nhu cầu sử dụng đất và mục tiêu phát triển của thành phố.