Thông báo: Kế hoạch tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, cho thuê, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai tòa nhà B2 ( Đợt 1) của Dự án Khu nhà ở xã hội Hacom GalaCity tại Khu đô thị mới Đông Bắc (Khu K1)

Công ty Cổ phần Thành Đông Ninh Thuận thông báo Kế hoạch tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, cho thuê, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai tòa nhà B2 ( Đợt 1) của Dự án Khu nhà ở xã hội Hacom GalaCity tại Khu đô thị mới Đông Bắc (Khu K1). (File đính kèm nội dung