Ninh Thuận: Trẻ em MN, học sinh TH, THCS tiếp tục nghỉ học từ ngày 09-15/03/2020

UBND tỉnh Ninh Thuận vừa có Công văn số 645/UBND-VXNV ngày 05-3 đồng ý cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học và học sinh trung học cơ sở tại các cơ sở giáo dục trên toàn tỉnh tiếp tục nghỉ học 1 tuần (từ ngày 09-3 đến ngày 15-03) theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 491/TTr-SGDĐT ngày 05-3.

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo, học sinh THPT và học viên giáo dục thường xuyên vẫn đi học bình thường từ ngày 2-3 đến nay. Tỷ lệ học sinh THPT và học viên giáo dục thường xuyên các trường trung học phổ thông và các trung tâm giáo dục thường xuyên-dạy nghề trên toàn tỉnh đi học đạt tỷ lệ bình quân 96,83%.