Panô không có nội dung tuyên truyền

Trước cổng Trạm Y tế phường Phước Mỹ (Tp. Phan Rang – Tháp Chàm) có 2 tấm pa nô không còn nội dung tuyên truyền, chỉ còn trơ lại khung. Đề nghị đơn vị chủ quản bổ sung nội dung để phát huy hiệu quả tuyên truyền. Ngoài ra, vào những ngày Trạm Y tế phường tổ chức tiêm chủng mở rộng, phụ huynh đậu xe ngổn ngang trước cổng trạm, lấn chiếm hơn ½ lòng đường, đề nghị Trạm có biện pháp khắc phục.

Panô không có nội dung tuyên truyền.