Phê duyệt Đề án thanh toán học phí không dùng tiền mặt tại các cơ sở giáo dục công lập của tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2020-2025

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 35/QĐ-UBND phê duyệt Đề án thanh toán học phí không dùng tiền mặt tại các cơ sở giáo dục (CSGD) công lập của tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2020-2025.

Theo đó, Đề án đặt ra mục tiêu từ tháng 8-2020 đến tháng 12-2021, triển khai tại các trường trung học phổ thông trên địa bàn Tp. Phan Rang - Tháp Chàm, các CSGD nghề nghiệp công lập, các lớp đào tạo tại Trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Thuận. Cuối năm 2021, tổ chức tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm để triển khai diện rộng.

Từ tháng 1-2022, triển khai tại các CSGD từ cấp mầm non đến cấp trung học đóng trên địa bàn Tp. Phan Rang - Tháp Chàm, các trường trung học phổ thông, các CSGD nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên tại địa bàn thị trấn của các huyện và từ tháng 1-2023, khuyến khích triển khai tại các CSGD công lập còn lại.

Để thực hiện các mục tiêu trên, UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường phổ biến, quán triệt, thông tin, tuyên truyền, vận động nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức thực hiện thanh toán học phí không dùng tiền mặt qua ngân hàng. Đồng thời, các ngân hàng thương mại tiếp tục phát triển kết hợp với sắp xếp hợp lý, hiệu quả mạng lưới máy giao dịch tự động (ATM), thiết bị chấp nhận thẻ (POS) trong trường học phù hợp với các giải pháp được lựa chọn; không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ ATM, tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn, bảo mật trong giao dịch ATM, làm tốt công tác chăm sóc, bảo vệ lợi ích của người dân; mở rộng mạng lưới ATM đến các khu vực nông thôn, vùng đồng bằng để thuận lợi cho người dân tiếp cận với dịch vụ thẻ ngân hàng. Hoàn thiện và tăng cường kết nối giữa hạ tầng thanh toán điện tử của hệ thống ngân hàng với hạ tầng thanh toán của các CSGD. Đẩy mạnh phát triển, ứng dụng các phương tiện và mô hình thanh toán hiện đại, dễ sử dụng (thanh toán qua điện thoại di động, thiết bị kỹ thuật số,...) và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương nhằm thúc đẩy dịch vụ thanh toán qua ngân hàng...