Hoạt động của các sở, ngành

* Trong tháng 2-2020, tổng vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý thực hiện trên địa bàn tỉnh ước đạt 79 tỷ đồng, giảm 33,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh đạt 53,2 tỷ đồng, giảm 37%, vốn ngân sách nhà nước cấp huyện đạt 25,8 tỷ đồng, giảm 26,2 % so cùng kỳ năm trước. Kết quả, đưa lũy kế vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý thực hiện trên địa bàn tỉnh trong 2 tháng năm 2020 đạt 149,9 tỷ đồng, giảm 39,5% so với cùng kỳ năm trước. Vốn đầu tư chủ yếu thực hiện các dự án: Công trình phòng thủ, chiến đấu, Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tỉnh Ninh Thuận WB, Đường tỉnh lộ 702 đến đèo Khánh Nhơn, Đường từ xã Ma Nới đi thôn Tà Nôi, huyện Ninh Sơn, Hệ thống kênh cấp 2,3 và nâng cấp tuyến đường quốc lộ thuộc sông Biêu Thuận Nam, Vệ sinh môi trường các thành phố duyên hải giai đoạn 2 - Tiểu dự án Tp Phan Rang - Tháp Chàm.

* Trong tháng 2-2020, sản xuất công nghiệp tiếp tục có tốc độ tăng trưởng cao hơn nhiều so với tháng cùng kỳ 2019, góp phần đưa chỉ số sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh ước tăng 62,18%. Trong đó, ngành Công nghiệp khai khoáng, ước tăng 24,71% so cùng kỳ; ngành Công nghiệp chế biến, chế tạo ước tăng 4,13%; ngành sản xuất, phân phối điện ước tăng 342,4%, trong đó sản xuất điện gió, điện mặt trời ước đạt 187 triệu kwh, tăng hơn 15 lần so với tháng cùng kỳ 2019. Riêng ngành sản xuất đồ uống giảm 15,67% (trong đó sản xuất bia đóng lon giảm 21,85%, do ảnh hưởng Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ từ tháng 1-2020).

Trong tháng 2-2020, sản xuất điện gió, điện mặt trời ước đạt 187 triệu kwh, tăng hơn 15 lần so với tháng cùng kỳ 2019.
Trong ảnh: Trung Nam Group đầu tư điện gió và điện mặt trời tại xã Bắc Phong (Thuận Bắc). Ảnh: Văn Nỷ

* Tính đến cuối tháng 2-2020, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên địa bàn tỉnh ước đạt 1.910,5 tỷ đồng, giảm 9,65% so với tháng trước, tăng 5,1% so với cùng kỳ năm 2019. Lũy kế 2 tháng đầu năm 2020 đạt 4.025,1 tỷ đồng, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa tháng 2 ước đạt 1.450,8 tỷ đồng, chiếm 75,94%, giảm 11,5% so với tháng trước và tăng 5,3% so với cùng kỳ năm 2019. Đây là tháng có mức tăng thấp so với mức tăng cùng tháng của những năm trước đây, do tình hình dịch bệnh Covid-19 và Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính Phủ đã tác động mạnh đến tiêu thụ hàng hóa trong tháng 2. Bên cạnh đó, tết Canh Tý-2020 lại diễn ra vào cuối tháng 1, nhu cầu mua hàng tập trung vào tháng 1-2020. Do vậy, doanh thu thương mại tháng 2-2020 tăng không nhiều so với cùng kỳ năm trước.