Thêm một mùa Xuân

Thêm một mùa Xuân nữa

Đã đi qua cuộc đời

Nhẹ nhàng và nồng ấm

Như gió đùa, rong chơi.

Thêm một mùa Xuân nữa

Gom nụ cười trên môi

Kẻo thời gian đi mất

Trôi qua tay ngậm ngùi.

Lại thêm mùa Xuân nữa

Nhớ tiếng yêu một thời

Sóng xô bờ, cuộn vỡ

Đẩy thuyền tình xa khơi.

Và thêm… mùa Xuân nữa

Ươm nắng hồng muôn nơi!