Thông báo hỏa tốc: Cho học sinh đi học trở lại sau thời gian nghỉ học để phòng, chống Covid-19

Báo điện tử Ninh Thuận giới thiệu toàn văn Công văn số 558/UBND-VXNV, ngày 28-2-2020 của UBND tỉnh về việc cho học sinh đi học trở lại sau thời gian nghỉ học để phòng, chống Covid-19.